SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DigitalWell Arena banar väg för framtidens demensvård i nationell satsning

  PREDEM är en femårig, nationell satsning på precisionsdiagnostik och behandling av demenssjukdomar. DigitalWell Arena har en viktig roll i att skapa testmiljöer för att digitala verktyg som möjliggör en tidigare upptäckt av symptom ska kunna nå ut i primärvården.

  Innovationsmiljön PREDEM koordineras av Karolinska Institutet. Målsättningen är att motverka utvecklingen av demenssjukdomar genom att införa nya metoder för tidig upptäckt, träffsäker diagnostik samt individanpassad prevention och behandling. Visionen är att alla personer som riskerar att drabbas av demenssjukdom erbjuds bästa möjliga förebyggande insats och behandling utifrån sina individuella förutsättningar.

  Det handlar dels om att validera och utveckla nya biomarkörer för precisionsdiagnostik, dels om test och implementering av digitala verktyg för tidig upptäckt.

  DigitalWell Arena har nyligen genomfört ett test i verklig miljö tillsammans med Geras Solutions, som också är en av aktörerna i PREDEM. Geras Solutions digitala plattform stöttar demensutredningar och har använts parallellt med den ordinarie verksamheten på Torsbys och Likenäs vårdcentraler.

  Nyckelroll för att tjänsterna ska nå ut i vården

  Nu blir DigitalWell Arenas uppgift inom PREDEM att identifiera verkliga miljöer där test av digitala tjänster inom området kan utvecklas och skalas upp.

  – Möjligheten att testa är ett viktigt steg för att skapa trygghet i användningen av digitala tjänster. Därför är vi glada att få vara med i detta viktiga arbete för att utveckla vårdens processer för tidig upptäckt av kognitiv svikt, vilket är avgörande för individens hälsa, säger Marie Granander, Innovation Manager på DigitalWell Arena.

  Rickard Forsman, vd på Geras Solutions, anser att de gemensamma insatser som görs i PREDEM blir avgörande för framtidens vård. 

  Ett nästa steg blir också att erbjuda en större grupp patienter digital screening i samband med vanliga hälsokontroller, för ännu tidigare upptäckt av tecken på demens. Baserat på data från pilotstudien görs sedan en utvärdering av effekterna av digitalt stödd demensutredning i primärvården. Den utgör sedan en grund för hur digitala verktyg kan skalas upp för en effektiv användning på ett större antal vårdcentraler.

  Stor ökning av demensdiagnoser

  Demenssjukdomar utgör en stor samhällsutmaning. Cirka 150 000 svenskar har i dag en demensdiagnos och de kommande 30 åren väntas antalet fördubblas. En förutsättning för prevention är tidig upptäckt av symptom. Idag initieras demensutredningar ofta i ett för sent skede, och här kan digitala verktyg både bidra till kortare utredningstider och en mer jämlik vård i hela landet.

  – Vi ser att behoven är enorma för stöd med tidigare diagnoser och insatser. PREDEM- projektet kommer bli avgörande för de insatser som kommer att ingå i framtidens vård och tillsammans med samhällets olika aktörer kommer det ha stor effekt för individen och dennes familj, men också för de betydande samhällsekonomiska kostnader som demenssjukdomar medför, säger Rickard Forsman, vd, på Geras Solutions.

   

  Fakta: Del av nationell Vinnova-satsning

  • PREDEM är en av sammanlagt elva innovationsmiljöer som ingår en Vinnova-finansierad satsning inom precisionshälsa. En satsning som ska bana väg för en mer förebyggande, träffsäker och jämlik hälso- och sjukvård.
  • Totalt handlar det om på 323 miljoner kronor, där innovationsmiljöerna får anslag på upp till 8 miljoner kronor per år i antingen 2,5 eller fem år.
  • Aktörerna som ingår i PREDEM är: Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Institutet för Hälsoekonomi, Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet, Migrationsskolan i Region Skåne, Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm, Region Värmland, DigitalWell Arena, Geras Solutions AB, MindMore AB och Roche AB.
  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.