SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Företag välkomnas att testa iot-teknik i skolan

  Nu öppnas en ny testmiljö för IoT-teknik på en högstadieskola i Arvika. Företag och entreprenörer som har en tjänst eller produkt som kan bidra till skolans hälsofrämjande arbete är välkomna att ta kontakt.

  I nyöppnade Minnebergsskolan finns elevernas trygghet och välbefinnande inbyggd i arkitekturen, för att tillgodose varje individs behov. Exempelvis har byggnaden utformats så att alla elever har en tydlig tillhörighet i huset. Det finns ytor för aktiviteter, gemenskap och lugna delar för återhämtning. Matsalen i två plan är ett exempel, där det övre våningsplanet erbjuder en tyst miljö under lunchen.

  Samtidigt pågår en tvåårig satsning för att undersöka hur IoT-teknik kan främja elevhälsan, där skolan blir en testmiljö. Projektet är ett samarbete mellan Arvika kommun, DigitalWell Arena, Karlstads universitet, Scaaler IoT Labs och finansieras av Vinnova.

  Det kan både handla om företag och entreprenörer som vill testa nya tjänster och produkter, eller befintlig teknik som tillämpas på nya sätt.

  Minnebergsskolan öppnar möjligheter för test i verklig miljö. Robert Rhönnstad ser fram emot att få ta del av företagens idéer kring hur IoT-teknik kan bidra till ökad elevhälsa. 

  Robert Rhönnstad, senior IT-arkitekt på SCAALER, är ansvarig för företagskontakterna i projektet. Han tror bland annat att analys av kombinerade datakällor kan bidra till nya insikter kring hälsa och prestation i skolan.

  – Det kan handla om tidpunkt på dagen, buller, temperatur eller luftkvalitet. Resultatet av dessa sammantaget kan ge nya insikter om elevhälsan, i stället för att dra enkla slutsatser om exempelvis frånvaro. Det kan skapa nya infallsvinklar för teknik som egentligen inte är avsedd för skolan, säger han.

  Störst möjligheter för test finns kring insamling av data på gruppnivå eller kopplat till en fysisk miljö. Givetvis är även data på individnivå av intresse, men där skapar etiska regelverket tydliga begränsningar.

  Bevakar integritetsfrågor

  Agnieszka Kitowska, postdoktor på Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet, finns med i projektet för att hantera frågor om personlig integritet kopplad till tekniken som testas. Den kanske mest uppenbara är vilken typ av data som de uppkopplade sensorerna samlar in, men också hur den lagras och transporteras, samt vem som har tillgång till den information som samlas in.

  Det finns även etiska aspekter kring data som samlas in på gruppnivå.

  – Överväg ett scenario i skolan där röstigenkänning används för att bedöma om vissa elever är tysta eller mer högljudda, där flickor och pojkar skiljer sig åt. Det skulle kunna leda till felaktiga antaganden, om man kopplade det till betyg. Ett visst kön skulle kunna antas ha bättre betyg eftersom de är tystare – medan det kan finnas en helt annan orsak, säger Agnieszka Kitowska.

  Öppnar för stora möjligheter

  Exakt vilken teknik som ska testas i skolan är en öppen fråga. Syftet är att tillämpningen av IoT-tekniken ska kunna bidra till nya metoder för att stärka elevernas hälsa – och därmed öka lärandet. Samtidigt skapas en miljö där skolan, näringslivet och akademin arbetar tillsammans för att utbyta kunskap.

  – Alla företag och entreprenörer med en idé kring hur deras tjänst eller produkt kan komma till nytta i projektet är välkomna att ta kontakt, säger Robert Rhönnstad.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.