SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Minister inspirerades av innovativa satsningar i Arvika

  I samband med invigningen av den nya högstadieskolan i Arvika besökte Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning, Arvika Näringslivscentrum. Där fick hon ta del av flera av de satsningar DigitalWell Arena och SCAALER driver.

  Grunden för besöket på Arvika Näringslivscentrum var de YH-utbildningar som erbjuds. Inte minst fångade den helt nya utbildningen ”Digitaliseringsledare i välfärdssektorn” ministerns intresse. En utbildning där både DigitalWell Arena och SCAALER deltagit i förarbetet.

  – Hon fastnade för både inriktningen, som hon anser viktig för framtiden, och att den är frukten av ett vidare samarbete, säger Birger Pettersson Wiik, verksamhetschef på Arvika Näringslivscentrum.

  Teknik för bättre hälsa i skolan

  SCAALER, Compare och DigitalWell Arena fick under besöket möjlighet att berätta mer om sina gemensamma satsningar. Bland annat det pågående IoT-projektet på den nyinvigda högstadieskolan, som blir en nationell testmiljö för hur teknik kan användas för att skapa en tryggare skolmiljö och främja elevernas hälsa. Matilda Ernkrans påtalade i sammanhanget värdet av ny teknik som kan bidra till att lösa de stora utmaningar skolan står inför, exempelvis kring utanförskap och mental ohälsa.

  En större diskussion handlade också om hur man bygger nya kluster för att öka Värmlands attraktionskraft, där SCAALER, Compare och DigitalWell Arena driver flera gemensamma satsningar. Huvudlinjen för framtidens kluster är att nya skärningspunkter för innovation skapas när både näringsliv, akademi, civilsamhället, offentlig sektor och investerare samverkar.

  Samarbete för ökad innovationskraft

  – Vi tittar redan nu på möjligheter med vad man kan kalla ett superkluster, där interaktionen mellan kluster formaliseras och stimuleras så att innovationskraften stärks. Vi tror det är nödvändigt för att vi tillsammans kan lösa många av de svåra samhällsutmaningar vi står inför, säger Magnus Bårdén VD för Compare och DigitalWell Arena.

  Digitalisering av välfärdstjänster är ett av de styrkeområden som ingår i Värmlands strategi för smart specialisering, men även för övriga styrkeområden spelar digitalisering en central roll. En viktig del handlar också om att skapa en utökad marknad, där Värmland blir en del av stor-Oslo. Här har DigitalWell Arena en stark förankring genom DigitalWell Ventures, en accelerator för bolag som skapar framtidens digitala hälsotjänster med säte i både Värmland och Oslo. 

  David Holm och Robert Rhönnnstad, två av SCAALERs grundare, i samspråk med Matilda Ernkrans. (Foto Matilda Ernkrans: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

  Bland SCAALERs medlemsföretag finns ett flertal norska bolag och organisationer. SCAALER bygger just nu ett nytt kontor i Arvika Näringslivscentrum, som är en kombination av kluster och co-working space, och kan tillföra viktig kompetens inom flera områden.

  – En viktig funktion för SCAALER är att öka kompetensen i både Arvika och regionen för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Det handlar bland annat om att fortbilda och omskola arbetskraft så att de matchar framtidens behov, där har vi som kluster en viktig funktion, säger Robert Rhönnstad, en av SCAALERs grundare.

  Port till EU

  Matilda Ernkrans tycke också att SCAALERs satsning på ett ”Fast Track to EU” lät intressant, där exempelvis engelska och norska bolag ska kunna skapa ett svenskt bolag i Arvika på 48 timmar. Hon lovade därför att bidra med kontakter till båda ländernas ambassader, och underströk samtidigt Arvikas strategiskt viktiga läge som en port till EU.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.