SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Doktorander stöttar företag i nationell satsning på cybersäkerhet

  Sex svenska lärosäten planerar ett näringslivsfokuserat nationellt forskningsprogram inom cybersäkerhet. Programmet är riktat till företag som vill ta del av denna unika kompetensinvestering i cybersäkerhet. Är det ditt företag vi söker?

  Cyberattacker mot svenska företag kostar miljardbelopp. Den snabba tekniska utvecklingen skapar både affärsmöjligheter och en växande hotbild. Därför planerar sex svenska lärosäten, med stöd av KK-stiftelsen, ett näringslivsfokuserat nationellt forskningsprogram inom cybersäkerhet.

  Vad innebär forskningsprogrammet? 

  Under upp till fem år deltar en nyanställd eller internrekryterad doktorand i ett forskningsprogram vars huvudsyfte är att rusta ditt företag att ta sig an utmaningarna inom cybersäkerhet. Studiedelen handlar om att kombinera universitetsstudier med forskning på plats i företagets verksamhet.  

  Huvuddelen – 80 procent – av programmet är praktiskt arbete som utförs i den egna verksamheten. Doktoranden ska fokusera helt på sitt företags utmaningar, med stöd av spetsforskare inom området från en rad svenska universitet.

  • Ge ditt företag spetskompetens inom cybersäkerhet 
  • Ta del av en unik möjlighet till nätverksbyggande på högsta nivå 
  • En unik karriärmöjlighet för medarbetare att växa och erhålla en PhD i cybersäkerhet 

  En samfinansierad kompetensinvestering

  Hela programmet samfinansieras av KK-stiftelsen och sex svenska lärosäten: Karlstad, Malmö, Blekinge, Skövde och Örebro, samt Försvarshögskolan. Det deltagande företaget erhåller ett lönekostnadsstöd på 1,4 miljoner kronor. Företaget står endast för resterande lönekostnad.  

  Hållpunkter:
  Ansökningsstopp 8 september 2021.
  Antagningsbesked december 2021.
  Programstart mars 2022.
   

  Intresseanmälan och frågor?

  Hör av dig till professor Simone Fischer-Hübner vid intuitionen för Matematik och Datavetenskap vid Karlstad universitet. Anmälan sker senast den 8 september, via epost: simone.fischer-huebner@kau.se 

  I satsningen fungerar DigitalWell Arena som en brygga mellan företag och akademi.  

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.