SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Panelsamtal på Vitalis: Digital teknik som ger ökad självständighet

  Hur kan vi stärka individens självständighet med hjälp av digital välfärdsteknik? I ett direktsänt panelsamtal på Vitalis samlar DigitalWell Arena representanter från offentlig sektor, näringsliv och akademi för att diskutera behov, möjligheter och utmaningar.

  Karlstads kommun är en av SKR:s modellkommuner i satsning på att stärka användningen av digitala välfärdstjänster inom äldreomsorgen. Stjärnhuset är ett exempel på det, ett trygghetsboende där fokus ligger på att öka brukarnas självständighet med hjälp av digital välfärdsteknik. Det sker bland annat genom att boendet håller en hög teknisk standard redan från start, samtidigt som det finns en ambition att utveckla och testa nya välfärdstjänster. Satsningen innebär också att kunskap om tekniska lösningar sprids till äldre som fortsatt bor hemma. Region Värmland satsar också för att utveckla en god, nära och samordnad vård som stärker individens hälsa. I Filipstad samverkar exempelvis kommun och region för att stärka hela samhället.

   Stor utmaning för välfärden

  Även om brukarnas behov står i centrum finns också ett behov av att utveckla nya lösningar hos det offentliga. I Karlstad kommun kommer andelen invånare över 80 år att ha ökat med 40 procent till 2028, samtidigt som andelen i arbetsför ålder bara ökar med drygt åtta procent.

  Många kommuner nu står inför utmaningen i att få välfärdens resurser att räcka till:

  – Vi ska jobba med händer där de behövs bäst och komplettera med teknik där det kan användas. Att jobba med teknik är inte ett ensidigt perspektiv, utan kan ge fördelar för alla. Den enskilde individen får med teknik och nya smarta hjälpmedel ökade förutsättningar för självständighet och oberoende, vilket i sin tur ger ökad hälsa och förskjutna vårdbehov, säger Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare i Karlstad kommun.

  Arbetet sammanfaller med statens satsning på nära vård. I den uppgörelse som tecknats mellan staten och SKR avsätts 2 409 miljoner kronor till regionerna och 750 miljoner kronor till kommunerna. Medlen kan bland annat användas för att förbättra tillgängligheten och delaktigheten för patienter och närstående, samt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

  Näringslivets innovationskraft viktig

  För att öka innovationstakten behövs också näringslivets kompetens. I samtalet medverkar Toste Junestrand, vd på Wellbee, vars digitala tjänst stöttar personer med kognitiv svikt. Tjänsten togs fram efter ett behovsdrivet arbete som initierats av Karlstad kommun.

  – Karlstads sätt att jobba för att lösa sitt behov varit avgörande för appens tillkomst. De hade gjort en jättebra behovsutredning och en kravspecifikation om vad som var bra och mindre bra med de produkter som redan fanns på marknaden, säger Toste Junestrand.

  Mats Mägiste, Head of Emerging technologies på TeliaCompany, finns också med för att ge en bild av vilka utmaningar Telia ser för att näringslivet ska kunna spela en ännu mer aktiv roll i utvecklingen av vår digitala välfärd.

  5G kan öka tillgängligheten

  På Karlstads universitet är dessutom en testbädd för 5G under uppbyggnad. Stefan Alfredsson, universitetslektor och forskare i datavetenskap, berättar om vilken roll den nya teknologin kan spela i utvecklingen av digitala hälso- och välfärdstjänster. Den betydligt högre kapaciteten gör bland annat att man kan indela bredbandet, så kallad slicing, för att garantera plats för viktig kommunikation. Det skapar exempelvis möjligheter för fjärrkirurgi, vilket ökar tillgängligheten för spetskompetens oavsett var i landet man befinner sig.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.