SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Compare-lunch: Ett förändrat arbetsliv – post corona

  Digitala nomader, flytt från storstäderna och lokala satsningar för att locka tech-talanger. På vårens sista Compare-lunch har vi bjudit in Ann-Therése Enarsson, vd för tankesmedjan Futurion. Hon delar med sig av de viktigaste signalerna och trenderna från deras nya rapport som visar hur vi ser på att jobba och bo i framtiden - från Sverige och omvärlden.

  Flera stora organisationer som Twitter och Spotify går nu ut med att deras medarbetare själva kan välja hur och varifrån de vill arbeta efter pandemin. Så hur ska vi arbeta, rekrytera och bo i framtiden? Det är högaktuella frågor som många arbetsgivare och anställda går och funderar på just nu. 

  FLYTTMÖNSTER I ETT FÖRÄNDRAT ARBETSLIV

  Tankesmedjan  Futurion  har sedan den grundades fokuserat på framtidens arbetsliv och vad teknikutvecklingen betyder för hur vi kommer att arbeta. Fokus har framför allt legat på automatisering och behovet av kompetensutveckling. I deras nya rapport  Flyttmönster i ett förändrat arbetsliv, har de bett  The Remote Lab  att dra ut penseldragen kring distansarbetet och vad det kan innebära i framtiden. Under lunchen berättar Ann-Therése Enarsson om de viktigaste signalerna och trenderna – från Sverige och omvärlden – som visar på ett mer distansoberoende arbetsliv i framtiden.

  – Ett distansoberoende arbetsliv innebär en ökad frihetsgrad, men är inte en möjlighet för alla arbetsgrupper. En annan aspekt handlar om makt och inflytande. Idag har vi fackliga organisationer som säkerställer goda villkor. Vi behöver diskutera hur det ska fungera i en framtid där arbetsmarknaden i allt högre utsträckning är både global och digital, säger Ann-Therése.


  PÅGÅENDE SKEENDEN OCH TRENDER
   

  Syftet med rapporten är att ge arbetsgivare och organisationer en inblick i pågående skeenden och trender som visar hur vi ser på att bo och jobba i framtiden, vilket påverkar både arbetssätt, rekrytering och utvecklar medarbetare, men också vilken roll värderingar och engagemang för företagets vision och mission kommer att spela.

  VÄRMLANDSPANEL

  Tillsammans med representanter från företag i Värmland, Karlstads kommun och Compare diskuterar vi hur det här kan komma att påverka oss som människor, företag och samhälle – inte minst för den digitala sektorn i Värmland.

  Med i panelen finns:

  Ann-Therése Enarsson, vd för tankesmedjan Futurion
  Kristina Lindroos, grundare Ny i Värmland 
  Maria Starrin, näringslivsutvecklare, Karlstads kommun
  Josephine Shapiro, projektledare ”Den digitala förflyttningen”, Compare

  Vad funderar du på när det kommer till vårt sätt att arbeta, rekrytera och bo i framtiden? Passa på och ställ dina frågor under lunchen och dela med dig av dina funderingar kring detta.  

  Här kan du läsa mera om Futurion och rapporten 

  Läs mer om The Remote Lab här 

  Välkommen!

  FÖR VEM

  För alla som är intresserade av nätverkande och aktuella ämnen kring digital utveckling och innovation.

  NÄR

  Fredag 21 maj kl. 11.45-13.00
  Programmet startar kl. 12.00

  PLATS

  Digitalt deltagande via Zoom, anslutningslänk hittar du i din bekräftelse.

  KOSTNAD

  Träffen är kostnadsfri.

  Varmt välkomna!

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.