SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Torsby testar ny digital tjänst för demensutredning

  Torsby och Likenäs vårdcentraler blir bland de första i landet att testa ett nytt digitalt verktyg för att utreda demens. Företaget bakom verktyget, Geras Solutions, hoppas få värdefull information om användarvänlighet – och att många fler ska få rätt diagnos i tid.

  Geras Solutions kognitiva test utvärderades nyligen i en klinisk studie i samarbete med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Resultatet var likvärdigt med de papper och penna-test som görs inom specialistvården, som också ligger till grund för den digitala tjänsten. Geras Solutions plattform möjliggör dessutom att väga in tiden det tar att göra testet samt en symptomenkät för anhöriga, vilket ytterligare ökar tillförlitligheten.

  Samtliga delar är standardiserade, görs via en läsplatta och rättas av AI (artificiell intelligens) för att lättillgängligt kunna presenteras för vårdpersonal. Förutom kognitiva sjukdomar kan utredningen även fånga upp andra problem som kan ge likande symtom, exempelvis depression och alkoholmissbruk. Ett digitalt kognitivt test finns även tillgängligt för privatpersoner, som kan ge svar om man behöver kontakta vården.

  Kan tillföra kompetens och öka jämlikheten

  Rickard Forsman, vd för Geras Solutions, ser framför allt två grundproblem med dagens demensutredningar. Det ena är den skiftande kvaliteten och det andra är att många över huvud taget inte söker vård. 

  – Vill kunna erbjuda ett högkvalitativt verktyg även för vårdcentraler som inte har tillgång till resurser eller god kompetens inom området. Jag pratar med många vårdcentraler och slås över hur otroligt olika de här utredningarna går till. Det är viktigt att få en bra utredning var i landet man än bor, där tror jag att vi har en stor roll att spela, säger Rickard Forsman.

  Rickard Forsman, vd för Geras Solutions, tror att deras digitala plattform för demensutredningar kan bidra till att öka jämlikheten i vården.

  Årligen insjuknar mellan 20 000 och 30 000 personer i demenssjukdomar och antalet förväntas stiga kraftigt på grund av en åldrande befolkning, enligt Socialstyrelsen. Svårigheter med att ställa rätt diagnos har också visats i flera olika studier. Bland annat visade en neuropatologisk studie vid Lunds universitet att fler än hälften av de 176 personer som ingick i studien hade fått en felaktig diagnos.

  Ser ökat behov av utredningar

  Rickard Forsman tror att kraven på demensutredningar kommer att öka, både när det gäller volym och kvalitet. Inte minst om en effektiv behandling blir tillgänglig.

  – De första bromsmedicinerna som visar lovande resultat vid Alzheimer börjar att komma, och om det verkligen finns en bromsmedicin så tror jag det kommer att öka benägenheten att ta kontakt med vården tidigare.

  Tiden det tar att ställa en diagnos är i dag en utmaning för vården i hela landet. Torsby och Likenäs vårdcentraler täcker ett stort geografiskt område och gör årligen cirka 100 demensutredningar. Dessutom görs uppföljningar av ytterligare drygt 300 patienter, vilket leder till betydande restider då de flesta utredningar görs i hemmiljö.

  – Det blir ganska mycket tid i bilen. Vår förhoppning är naturligtvis att den digitala tjänsten kan korta väntetiden för brukarna. Dessutom är det intressant att man kan göra det här testet själv hemma, om man  känner att allt inte riktigt är som det ska, säger Carina Stenmark, specialistsjuksköterska i Torsbys demensteam.

  Vill utvärdera användarvänligheten

  Testet i Torsby kommun har möjliggjorts i samarbete mellan DigitalWell Arena och Region Värmland inom ramen för ”Projekt test”. Syftet med testet i verklig miljö är att få svar kring användarvänligheten för det digitala verktyget och hur det påverkar effektiviteten och tillgängligheten. Under projektet kommer demensutredningar att göras både av patienterna själva, samt med stöd av vårdpersonal på distans.

  – Vårt syfte med det här caset är att utforska hur vi kan stötta verksamheter i praktiken med att testa och utvärdera nya digitala lösningar. I det här fallet är det väldigt spännande att en vårdcentral i norra Värmland, med stora avstånd och en åldrande befolkning, vill ligga i framkant med att testa nya digitala lösningar inom demensområdet. Geras Solutions tjänst har potential att ha stor effekt för den stora massan, och då behövs det verksamheter som vågar vara föregångare. Det kan vi möjliggöra genom DigitalWell Arena, säger Lina Svensberg, processledare på DigitalWell Arena.

  Fakta: Stor ökning väntas med åldrande befolkning

  • På nationell nivå beräknas antalet demenssjuka öka med 40 procent till 2030, på grund av en åldrande befolkning. Årligen insjuknar mellan 20 000 till 30 000 personer, men cirka en tredjedel av dem får aldrig en diagnos och många andra får en diagnos först i ett sent stadie av sjukdomen.
  • Enligt Socialstyrelsen tar processen för att få en demensdiagnos i snitt 100 dagar, med stora variationer beroende på var man bor i landet. Det finns därför ett nationellt behov av att ökad tillgänglighet i form av jämlik vård, kortare utredningstider för att i framtiden kunna ge tillgång till rätt medicin.
  • Örebro var det län som under 2020 hade längst utredningstider (237 dagar medan Jönköpings län hade de kortaste (36 dagar), enligt siffror från SweDem.
  • Källa: Socialstyrelsen
  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.