SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Studie av sömnrobot kan ge alternativ till läkemedel

  Kan en robot hjälpa människor med sömnproblem? Det vill forskare vid Karlstads universitet ta reda på i en studie som inleds under våren.

  Studien görs inom ramen för DigitalWell Arenas forskningssatsning, DigitalWell Research. Den robot som ingår i studien (Somnox) har funnits på marknaden ett par år och har utvecklats av ett holländskt bolag.

  Sömnroboten ser ut som en bönformad kudde att krama om. Den ger ett lätt tryck mot magen och gör andningsljud, vilket tros kunna lugna ned andningstakten. Sömnroboten känner av användarens andningstakt, den börjar därefter röra sig i samma takt och saktar sedan ned andningstakten. Det tros kunna medverka till en fysiologisk nedvarvning och möjligen förkorta insomningstiden.

  – Att påverka sin andning är ett vanligt inslag i olika psykologiska tekniker för att lugna ned eller balansera nervsystemet. Grundprincipen är således rimlig, men det finns ingen publicerad studie över effekterna, säger Annika Norell-Clarke, docent i psykologi och huvudansvarig för studien.

  Sömnroboten Somnox ger lätt tryck mot magen i kombination med andningsljud, som anpassas efter användaren.

  I dagsläget lider cirka tio procent av befolkningen av insomni, det vill säga lång insomningstid, ofrivillig vakentid under natten, eller för tidigt uppvaknande. Långt fler upplever dock symptom och är missnöjda med sin sömn, utan att uppfylla diagnoskriterierna.

  – Insomni hänger också ihop med ångest och depression. Värmland är den region i Sverige som förskriver mest antidepressiva och lugnande medel, så därför tycker vi det är extra viktigt med fokus och forskning på andra behandlingsalternativ, säger Siri Jakobsson Störe, doktorand och specialistpsykolog, som ansvarar för genomförandet av studien.

  Efter en första mindre delstudie kommer sedan 32 personer ingå i en andra studie. De kommer bland annat att få lämna information om sitt hälsotillstånd och sin sömn, exempelvis hur lång tid det tar att somna och om man är ofrivilligt vaken under natten.

  Deltagarna kommer att genomgå en screening för att säkerställa att de har den typen av problem som studien avser att undersöka. Alla deltagare i studien kommer att få genomgå behandling, ingen obehandlad kontrollgrupp finns.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.