SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Sprint med fokus på äldres egenmakt över sitt boende

  Hur stort inflytande har äldre egentligen över sitt boende – och kan digitala verktyg öka deras självbestämmande? Det var huvudfrågan i en digital 5 day design sprint som genomfördes i förra veckan.

  Samhällsutmaningen kring äldres boende är stor. I dagsläget har cirka 237 000 personer över 65 år hemtjänst, och allt fler äldre bor kvar hemma högre upp i åldrarna. Även om många äldre personer vill bo kvar hemma saknar de ofta information för att vara med i viktiga beslut som rör den egna tillvaron.

  När det gäller äldre personers möjlighet att vara delaktiga i den egna vården har Sverige sämre resultat än andra jämförbara länder. Det finns en risk att beslut fattas av andra personer, eller i ett sent skede när hälsan redan är väldigt försämrad. Vi är ute efter att fånga upp behov tidigt, långt innan man ställs inför att behöva flytta, säger Susanna Nordin, universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan i Dalarna, och en av forskarna som fanns med under sprinten.

  Del av ett forskningsprojekt

  Huvudfrågan för sprinten löd: Hur kan en digital lösning utformas för att optimera självbestämmande och beslutsfattande kring äldre personers boendesituation? Frågeställningen och sprinten är en del det internationella forskningsprojektet Coordinate.

  Under en intensiv vecka ledde Marika Martin, processledare i DigitalWell Arena, 20 deltagare fördelade i fyra olika grupper. Bland deltagarna fanns både företag, verksamma inom hemtjänst, intresseorganisationer – och givetvis även pensionärer.

  – De var otroligt engagerade och vi såg tidigt hur grupperna byggde en bra sammanhållning med olika perspektiv, där man lärde av varandra, säger Marika Martin.

  Digitalt teamwork i sprintform.

  Inledningsvis fanns en diskussion kring vilka möjligheter de äldre verkligen har att fatta självständiga beslut om sitt boende. Den bottnar exempelvis i det faktum att många kommuner saknar platser i vård- och omsorgsboenden.

  – Jag tror det öppnade upp för frågan om man verkligen kan bestämma själv. Fokus på hindren släppte under processen, och det blev också mindre fokus på tekniken och mer på behoven, säger Marika Martin.

  Därefter vidtog en rask designprocess. Från den inledande behovsfasen till idégenerering, utveckling och prototypbyggande. Självständigt arbete varvades med gemensamma aktiviteter, där deltagarna via uppgifter, delmål och frågesessioner fick hjälp att ta sig framåt. Under sprinten fanns också möjlighet att testa digitala verktyg, som Miro och Figma.

  Fyra prototyper testades

  I slutet av veckan fanns fyra prototyper redo att testas av en användargrupp. Från en social plattform där äldre kan mötas till en tjänst som ger vardagligt stöd för att bo kvar längre i hemmet. Flera av idéerna knöt också an till behovet av att ge en mer samlad bild av alternativ och möjligheter i boendefrågor.

  Marika Martin är imponerad över både initiativkraften och resultatet. Sammanfattningsvis tycker hon att upplevelsen av sprinten var oerhört positiv:

  – Sprinten skapade förutsättningarna för att kunna djupdyka in i en utmaning på måndag, till att testa koncept med användarna på fredag. Det är många värdefulla lärdomar och insikter på endast fem dagar, som säkerligen kommer att bidra mycket till det fortsatta arbetet.

  5 day design sprint är ett samarbete mellan DigitalWell, Högskolan Dalarna, Region Dalarna och Dalarna Science Park. Den är också en del av forskningsprojektet Coordinate, som kommer att följa upp hur deltagarna upplevde arbetsmetoden.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.