SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Ny skola testmiljö för teknik som ska förebygga ohälsa

  Hur kan digital teknik bidra till att stärka det hälsofrämjande arbetet i skolan? Det ska Digitalwell Arena, Scaaler IoT Labs och Karlstads universitet ta reda på tillsammans med Arvika kommun, där en nybyggd högstadieskola blir testmiljö.

  Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten är skolan den största faktorn till tonåringars ökande psykiska ohälsa. I kombination med en komplex arbetsmarknad är skolan en bidragande orsak till stress och ohälsa, besvären är mer utbredda bland flickor men ökningen har varit lika stor även bland pojkar.

  IoT Sverige har nu beviljat ett projekt för att utveckla och testa hur IoT-teknik (Internet of Things) kan skapa insikter och innovativa lösningar om hur data kan förebygga ohälsa i skolan. Syftet är att tillämpningen av IoT-teknik ska kunna bidra till metoder för att stärka elevers hälsa, därmed öka lärandet och bidra till att skapa förutsättningar för ett bättre liv.

  Tvåårig satsning

  Arvika kommun är huvudman för den tvååriga satsningen, som inleds i mars 2021. I projektet deltar även DigitalWell Arena, Karlstads universitet och Scaaler IoT Labs, ett Arvikabaserat IoT-kluster med cirka 30 medlemsföretag.

  Den nya högstadieskolan som byggs i centrala Arvika blir en testmiljö där företag och entreprenörer ska kunna testa IoT-teknik i en verklig miljö. De data som samlas in kommer att analyseras av både forskare vid Karlstad universitet och Arvikas elevhälsa.

  Christian Persman, Robert Rhönnstad och Marie Granander vid den nya högstadieskolan i Arvika, som öppnar höstterminen 2021.

  Christian Persman är utvecklingsledare för Arvikas skolor och projektansvarig för IoT-projektet. Han tycker att en intressant möjlighet är att via datainsamling snabbare kunna fånga upp både fysiska och psykosociala problem i skolmiljön.

  – Vi har ett tydligt fokus på att låta måendet vara ingången till lärandet, mår man bra presterar man också bättre. Idag har vi elevhälsosamtal och en trivselenkät en gång per år. Lärarna har förstås en ständig dialog med eleverna, men det är inte systematiserat och inget vi har data på. Med digital teknik skulle vi kunna få data oftare som ger ett mer träffsäkert underlag, säger Christian Persman.

  – Vi vill sätta in åtgärder och förebygga psykisk ohälsa så snabbt som möjligt – det har vi verkligen ett behov av.

  Christian Persman hoppas också att projektet kan bidra till att skapa en arbetsmodell där skolan blir bättre på att samarbeta med näringslivet, för att kunna ta till sig nya kunskaper.

  Öppnar för nya samarbeten

  Exakt vilken typ av produkter och tjänster som kommer att prövas är en öppen fråga. Fokus ligger på att skapa en testmiljö där näringsliv, akademi och offentlig sektor kan mötas.

  – Att samverka i en verklig miljö kring en verklig utmaning skapar ett gemensamt lärande, som bidrar till insikter om hur vi kan nyttja befintlig teknik på nya sätt, säger Marie Granander, processledare på DigitalWell Arena.

  Utbudet av IoT-teknik är stort, och antalet uppkopplade enheter ökar snabbt. Robert Rhönnstad, senior konsult inom IT arkitektur och en av grundarna av Scaaler IoT Labs, tror att intresset för den nya testmiljön kommer att vara stort.

  – Tekniken är egentligen inte det stora problemet, utan den etiska utmaningen. Vi hoppas att en kontrollerad testmiljö gör att vi kan tillämpa teknik, som annars inte skulle vara möjligt. Ett önskeläge skulle vara att hämta data kring både lärare och elevers upplevda stress, säger Robert Rhönnstad.

  Swegon med från start

  Med från start finns också Swegon AB, som är specialiserade på lösningar för inomhusklimat. De kommer bland annat sätta upp utrusning för insamling av data om luftkvalitet, närvarograder och temperaturer och bistå med expertis kring hur inomhusklimatet påverkar elevernas hälsa och studieresultat

  IoT Sverige – ett av 17 strategiska innovationsprogram

  IoT Sverige är ett program som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt över hela landet. Det huvudsakliga målet med programmet är att hitta lösningar på gemensamma utmaningar framförallt inom den offentliga sektorn. Grundtanken är att bidra till ett bättre liv och en bättre välfärd för alla Sveriges invånare. IoT Sverige ett av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Forma.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.