Vitalis 2021

  • 2021-05-18
  • 08:30
  • Online + Svenska mässan, Göteborg
Anmäl dig senast den 2021-05-17

NORDENS LEDANDE EHÄLSOMÖTE

På Vitalis möts aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg. Nu är DigitalWell Arena samarbetspartner med deltagande i program och utställning.

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts representanter ifrån kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Nästa Vitalis går av stapeln den 18-20 maj 2021 på Svenska Mässan. Välkommen!

KONFERENSEN

Vitalis 2021 blir en hybrid där du själv väljer om du vill delta fysiskt, digitalt eller både och. Allt fysiskt deltagande sker givetvis enligt för tiden gällande restriktioner.

Vitalis konferens erbjuder utbildning och utblick inom eHälso-området. Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till fördjupning och exempel från införanden. Här ges verktyg som är viktiga för dig som jobbar med eHälsofrågor, oavsett om du jobbar med patient eller är beslutande ledare eller politiker.

Fokusspår 2021:

  • Rehabilitering och habilitering
  • Nu kommer vårdförloppen – blir det med eller utan digitala verktyg?
  • Precisionsmedicin
  • Från Reaktiv till Proaktiv
  • Utvärdering och forskning

Vitalis har Nordens mest omfattande konferensprogram med över 300 seminarier. Här får du överblick och fördjupning inom eHälsa och välfärdsteknologi med innehåll såsom införanden, etik, juridik, samverkan mellan vårdgivare, mobilitet, säkerhet, personcentrerad dokumentation och hur säkerställs att det vi inför får avsedd effekt. Här presenteras erfarenhetsåterkoppling ifrån Sverige och våra nordiska grannländer och framtidens utmaningar och möjligheter ges plats på scen.

UTSTÄLLNINGEN

Utställningen på Vitalis den 18-20 maj 2021 kommer att arrangeras digitalt, där besökare har möjlighet att se presentationer om nya lösningar och produkter, interagera med utställare och ställa frågor direkt till leverantörerna. Mer information om den digitala utställningen kommer att kommuniceras löpande. Håll utkik i Vitalis nyhetsbrev eller på vitalis.nu!

Varje år besöks Vitalis av beslutsfattare från den svenska hälso- och välfärdssektorn: politiker, verksamhetsansvariga, projektledare, IT-chefer, kliniskt verksamma, socialchefer och upphandlingsansvariga. Många av dem har krav på sig att öka vårdkvaliteten för patienter, klienter och brukare. De besöker Vitalis för att samla all den information de behöver för att kunna ta de bästa investeringsbesluten.

SAMORDNING FÖR PARTNERS

DigitalWell Arena går in som partner till Vitalis, vilket öppnar möjligheter för partners och Compares medlemsföretag. Vill ni ställa ut på Vitalis 2021 och dra nytta av dessa möjligheter? Eller vill ni att flertalet anställda ska delta på konferensen? Kontakta Sandra Dalåsen som samordnar Compares och DigitalWell Arenas gemensamma deltagande.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.