SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Hur kan trygghetsskapande teknik nå äldre?

  I DigitalWells case ”Mer tillgänglig välfärdsteknik” har äldre fått gett uttryck för sina utmaningar och behov. I en digital workshop fokuserade deltagarna på hur trygghetsskapande digital teknik verkligen ska kunna nå användarna.

  En övning i den digitala workshoppen var att para ihop behov och åtgärder med olika tekniker.

  Hur skulle en digital lösning kunna göra välfärdsteknik mer tillgänglig och därmed skapa en tryggare tillvaro för våra äldre? Det var huvudfrågan när DigitalWell under ledning av Marika Martin anordnande en digital workshop med Region Dalarna. Workshoppen lockade drygt 30 deltagare – inklusive en klass från Soltorgsgymnasiet i Borlänge.

  Deltagarna fick bland annat testa att sätta ihop behov och åtgärder med olika tekniker, för att se vilka nya idéer det kan skapa. De fick också samla de viktigaste aspekterna för att försöka lösa grundfrågan. Några nycklar som togs upp var behovet av att skapa informationskanaler för att digital teknik ska kännas trygg för användarna, liksom platser och kontaktytor där flera användare kan samlas.

  Måste vara intuitivt

  Karl Ecström, från teknikkonsultbolaget tretton37, tror också att tekniken behöver vara intuitiv:

  – Den teknik som är lättast att använda är den som kommer att fungera.

  Tidigare undersökningar i DigitalWells case ”Mer tillgänglig välfärdsteknik” hos målgruppen har visat att äldre också gärna vill ha en personlig kontakt kring tekniska lösningar. Ett annat önskemål är att tekniken ska vara individanpassad och tillgänglig när man själv vill.

  Men utmaningen handlar inte bara om att digitala lösningar ska utformas för och nå äldre. Åsa Bergkvist, ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Ludvika, tror också att det finns en politisk rädsla förknippat med ämnet.

  – Det finns ibland en förutfattad mening om att välfärdsteknik leder till att vi ska kunna spara in på medarbetare, inte på hur tekniken kan öka friheten för individen, säger hon.

  Nationellt behov

  Insikterna från workshoppen kommer nu att bearbetas för att kunna omsättas i praktiken.

  – Nu ska vi sammanställa de idéer som framkommit. Det här är ett angeläget ämne, inte bara för oss i Dalarna, utan även nationellt och internationellt. Trygghetsskapande teknik är nödvändig med en snabbt växande andel äldre i befolkningen, så nu måste vi koka ner det här till verkligt konkreta lösningar som gör nytta, sa Katarina Nordin Kajsblad, verksamhetsutvecklare i Region Dalarna.


  Vill du bidra med kunskap eller har tankar om utmaningen i caset ”Mer tillgänglig välfärdsteknik” så hittar du mer info här. 

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.