SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Service Convention: Så formar vi framtidens välfärdstjänster

  Samverkan, data och tjänstedesign är exempel på vad Service Convention Sweden 2020 handlar om. Kongressen samlar offentlig sektor, akademi och näringsliv för att fokusera på hur vi kan lösa viktiga samhällsutmaningar med hjälp av nya digitala lösningar, affärsmodeller och arbetssätt.

  Detta är den femte upplagan av Service Convention Sweden. DigitalWell Arena är nya medarrangörer och ser fram emot årets kongress.

  -Att samla aktörer från offentlig sektor, akademi och näringsliv för att samarbeta kring hur vi kan skapa nya digitala hälsotjänster är kärnan i vårt arbete och också ett stort fokus under konferensen. Det är självklart för oss att vara med och stimulera innovation kring våra komplexa samhällsutmaningar, säger Magnus Bårdén, managing director för DigitalWell Arena.

  Som deltagare kommer du bland annat lyssna till: Mona Lindström, Buurtzorg Sverige, om hur det är att arbeta i en organisation helt utan chefer, Angela Yong, SMHI och DIGG om innovationsplattformar för att främja öppen och datadriven innovation och Martin Güll, Helsingborgs Stad, om kraften i en hel stad av potentiella intraprenörer.

  – Vi lever i en utmanande och föränderlig tid där vi ständigt behöver anpassa oss och ställa om – något som alla fått erfara under rådande pandemi. Frågan är hur vi tillsammans kan hitta lösningar och hjälpa varandra att tänka om och tänka nytt? Detta är utgångspunkten för årets konferens, säger Per Kristensson, professor och föreståndare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

  Användaren i fokus

  Enligt Per Hanning, utvecklingsledare för digital transformation på Region Värmland, handlar det också om att ha rätt utgångspunkt:

  – För att lyckas bättre med att utveckla framtidens välfärdstjänster måste man utgå från användaren, det vill säga kunden, patientens eller medborgarens perspektiv.

  Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstads kommun, anser att Service Convention 2020 bidrar till att synliggöra den spetsforskning som finns i Karlstad.

  -Tjänsteforskning är ett spetsområde för Karlstad och Karlstads universitet och det känns viktigt att kunna vara med och bidra till att sätta Karlstad på kartan inom dessa frågor i ett nationellt perspektiv.

  Service Convention Sweden 2020 arrangeras mellan 25 och 26 november och är en digital kongress. Arrangörer är CTF, Compare, DigitalWell Arena, Region Värmland, Karlstad kommun och Karlstad Congress Culture Centre.

  Fullständigt program och länk till anmälan hittar du här.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.