SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Utlysning söker efter marknadsledande innovationer för bättre hälsa

  Swelife och Medtech4Health söker i utlysningen ”Samverkan för bättre hälsa – hösten 2020” innovationer som ger bättre hälsa och effektivare vård. Man söker efter produkter och tjänster som är väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden.

  Utlysningen ”Samverkan för bättre hälsa – hösten 2020” vill skapa innovation i samverkan. Projekten ska därför innehålla minst två fristående parter från hälso- och sjukvården, näringslivet, akademin, institut, eller idéburen sektor.

  Innovationsprojekten kan ligga inom områden som medicinteknik, läkemedelsutveckling, invitro-diagnostik, digital hälsa eller livsmedel för medicinska ändamål. Syftet är att de på sikt ska bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande eller effektivare vård. Det kan även handla om förbättrad diagnostik, monitorering eller behandling av sjukdom.

  Projekten som tilldelas medel ska också ha ett tydligt kommersiellt fokus och vara nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden. De ska också vara framtagna tillsammans med slutanvändare, exempelvis patienter. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

  I utlysningen kan Vinnova finansiera projekt från 500 000 kronor upp till 3 000 000 kronor, men enbart maximalt 50 procent av projektets totala kostnader. Maximal projekttid är två år.

  Utlysningen har en total budget om 36 miljoner kronor.

  Sista ansökningsdag är 25 november.

  Mer information om utlysningen hittar du här:
  ”Samverkan för bättre hälsa – hösten 2020”

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.