SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Health Innovation of Sweden kan bli en av Europas digitala innovationshubbar

  DigitalWell Arena går vidare med planerna på att bli en del av en Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH). Tillsammans med fyra andra regionala innovationshubbar, Linnéuniversitetet och RISE har en ansökan skickats till Vinnova.

  Sammanslutningen går under namnet Health Innovation of Sweden. En bred geografisk spridning finns bland den digitala innovationshubbens parter. Från Blekinge Digital Health i söder till Geolife Region i norr. Samtliga fem regionala aktörer i ansökan har pågående satsningar kring digital hälsa.

  – DigitalWell Arena arbetar redan idag med det som Health Innovation of Sweden ska göra, men de andra aktörerna har kompletterande kompetenser och testbäddar. Det skapar stora möjligheter för de innovativa företag som DigitalWell Arena har en relation med idag och i framtiden, säger Magnus Bårdén, Managing Director i DigitalWell Arena.

  Health Innovation of Sweden fokuserar i sin ansökan på två huvudmål. Det ena är att med digital teknik bidra till en mer individbaserad, preventiv hälso- och sjukvård. Genom att ge individer större möjligheter att påverka sin egen hälsa skapas möjligheter för en mer jämlik vård.

  – För att klara våra framtida hälsoutmaningar behöver vi arbeta med innovation i nära samverkan mellan verksamheter, näringsliv och forskning. Digitala innovationshubbar ska göra det lättare att bedriva innovation i samverkan, säger Magnus Bårdén.

  Teknik ger individen möjligheter

  Det andra huvudmålet är kopplat till Sveriges satsning Nära vård – där den närmsta vården är den som patienten eller brukaren själv kan bidra till. Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och omfattar sammanlagt 5,9 miljarder kronor för stötta kommuner och regioner i omställningsarbetet.

  – Det är tjänster som vi alla ska kunna använda på ett säkert sätt när det behövs, om du är sjuk eller vill förebygga sjukdom eller bara vill leva ett hälsosammare liv. Tjänster som ser människan som en resurs och där varje människas behov är i fokus. Med digital teknik finns helt nya förutsättningar för att individualisera samhällets hälsotjänster, säger Magnus Bårdén.

  Health Innovation of Swedens roll blir att stötta utvecklingen, hjälpa till med implementeringen, utbilda och bidra till att skapa trygghet kring nya digitala lösningar. Inte minst kunskaper inom cybersäkerhet blir en viktig faktor, där Health Innovation of Sweden kan bistå med expertkunskap exempelvis kring hur data kan delas på ett säkert sätt.

  En huvuduppgift blir också att underlätta för näringslivet och offentlig sektor att tillsammans driva utvecklingen av nya digitala hälsotjänster. Ofta är trösklar i form av olika organisationers arbetsmetoder, kulturer och värderingar ett större hinder än den tekniska utvecklingen.

  Stor tillgång på testmiljöer

  Tillgång till miljöer där ny teknik och innovativa lösningar kan testas är därför central. Health Innovation of Swedens parter har tillgång till ett stort antal testmiljöer och testbäddar för en mängd olika syften.

  – En gedigen kunskap om test i verkliga miljöer samt en imponerande plattform av olika testbäddar skapar förutsättningar för innovativa företag att komma närmare samhällets utmaningar och offentliga aktörer. Offentlig sektor får en arena där det är möjligt att pröva det nya, utvärdera, utveckla vidare och få stöd att skala upp bra lösningar till hela verksamheten och till andra aktörer, säger Magnus Bårdén.

  Parterna som ingår i Health Innovation of Sweden är förutom DigitalWell Arena:
  RISE, Linnéuniversitetet (koordinator), Leap For Life (Halmstad), eHealth Arena (Kalmar), Geolife Region (Gävle), Blekinge Digital Health.

  Europeiska Digitala Innovationshubbar – 16 svenska ansökningar

  Satsningen på Europeiska Digitala Innovationshubbar ligger inom EU:s program ett Digitalt Europa. Målsättningen är att varje medlemsstat ska ha minst en EDIH vid programstarten 2021. Syftet är att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle och se till att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av fördelarna. Hubbarna ska inbjuda till ett gränsöverskridande samarbete.

  Fem nyckelområden har pekats ut för EDIH:s verksamhet: HPC (Högpresterande datorsystem), AI, cybersäkerhet och förtroende, avancerade digitala färdigheter och spridning och användning av digital kapacitet.

  Sammanlagt har 16 svenska ansökningar om att bli en EDIH inkommit till Vinnova, som kommer att lägga fram en lista på kandidater till regeringen för beslut. Därefter kommer Sveriges kandidater att skickas vidare till EU-kommissionen, och därmed ges möjlighet att söka i kommande EU-utlysning. Totalt bedöms mellan fyra och åtta svenska EDIH kunna bli aktuella.

  Enligt Staffan Nyström, ansvarig för utlysningen på Vinnova, kommer en liknande matchmaking som redan gjorts i den svenska ansökningsprocessen ske på europeisk nivå 9-10 november. Det öppnar också en möjlighet för EDIH:s med parter från flera länder.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.