SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Kan Värmskog bli modell för digital hälsa på landsbygden?

  Kan Värmskog bli en testmiljö och modell för digifysiska hälsotjänster – och i så fall vilka? Det var huvudfrågan när DigitalWell Arena samlade till en workshop för att sondera förutsättningarna.

  Värmskogsborna har själva satt upp spelplanen genom att visa ett stort engagemang för att göra sin hembygd till en livskraftig, uppkopplad och attraktiv plats att leva i. Utgångspunkten för en möjlig testmiljö är ortens servicepunkt, som kan bli ett nav för att koppla ihop fysiska och digitala funktioner.

  Ett sådant hälsorum finns redan i Värmskog. Vad det skulle kunna innehålla – både fysiskt och via digital teknik – är nästa steg för att kunna gå vidare. Knäckfrågan är att identifiera vilka behov som finns i Värmskog, där test av digitala tjänster för att tillgodose dessa kan bli intressant för hela Sveriges landsbygd.

  – Den här workshoppen är viktig för att starta en process där vi kan identifiera vilka självservicetjänster som kan göras platsoberoende för de som kan och vill, det vill säga göra det lätt och jämlikt att leva och arbeta i landsbygd och samtidigt använda det utbud av hälso- och vårdtjänster som kan digitaliseras, sa Cecilia Karlsson, Innovation Manager i DigitalWell Arena.

  I en digifysisk workshop diskuterades vilka behov i Värmskog som kan bli intressanta i ett större perspektiv, för digitaliseringen av hälsotjänster på landsbygden.

  Idéer saknas inte. Några av de mer specifika är att hälsorummet skulle kunna bli en central för att prova ut hjälpmedel via VR-teknik eller en sluss för IoT-teknik (kameror och sensorer) för att skapa en tryggare hemmiljö för äldre. Det finns även tankar om att skapa ett mer allmänt nav för att sprida kunskaper om digitala verktyg.

  En återkommande synpunkt under workshoppen var dock vikten att gå till botten med vilka behov som verkligen finns i Värmskog.

  – Det väcker också ett intresse och förankrar processen. Det handlar om att folket som bor i Värmskog ska använda sig av det vi erbjuder, sa Lisa Gärdt i Värmskogs hembygdsförening.

  Bred kometens på plats

  Förutom en delegation från Värmskog fanns också samlad expertis på plats för att hjälpa till att lägga pusslet. I workshoppen deltog Anna-Beata Brunzell, folkhälsostrateg, Lina Wahlgren, hållbarhetsstrateg, och Per Hanning, digitaliseringsstrateg, från Region Värmland. Från Karlstad universitet kom Erik Wästlund, docent i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning, och Erica Åkerberg, forskningsrådgivare. Lars Ragnarsson, utvecklingschef på Tellu i Sverige, fanns med som representant för näringslivet, tillsammans med Tommy Sandström, som driver Värmskogs Lanthandel.

  – De många olika kompetenserna gjorde workshopen intressant, eftersom det gav så många olika ingångsvinklar på utmaningen, säger Marika Martin, process development designer på Compare, som ledde workshoppen.

  Uppdrag att skapa arenor

  Och även om ingen specifik tjänst för test att bygga vidare på pekades ut har Cecilia Karlsson gott hopp om att Värmskog verkligen ska bli en modell för digitala hälsotjänster på landsbygden.

  – Ett av våra största uppdrag är att skapa en arena och koppla ihop olika aktörer och kompetenser, och det gjorde vi verkligen idag.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.