SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Vitalis post event: Microsoft

  VÄRLDSMÄSTARE PÅ E-HÄLSA ELLER HAMNADE SVERIGE PÅ EFTERKÄLKEN?

  Har vårdens hjältar de digitala tjänster och verktyg som de behöver eller hamnade vi efter omvärlden i digitalisering under pandemin?

  Kommer det kommande decenniet styras av nya samarbeten – hur samarbetar vårdens personal med bottar och AI? Kan de stora pharma-bolagen och tech-företagen medverka till att Sverige blir en ledande life science-nation? Vad krävs för att data äntligen ska frigöras och skapa värde för patienten, vården och samhället? Inte minst under Covid-pandemin har många frågor inom sjukvården ställts på sin spets när vårdresurser, ny teknik och avgörande beslut behövts fattas på mycket kort tid.

  Under detta event den 17 september 2020 fortsätter vi dialogerna efter Vitalis 2020 som lyft många intressanta perspektiv på de senaste månaderna och tiden vi har framför oss. Låt oss bjuda in dig till ett digitalt event där vi fördjupar oss inom samarbeten och hur vi kan nyttja dessa för både strategiska och taktiska transformationer inom sjukvården. Vi har bjudit in gäster som sätter samarbeten på kartan.

  PROGRAM POSTEVENT

  Moderator:
  Mathias Ekman, affärsutvecklare hälso- och sjukvård, Microsoft
  Thomas Floberg, ansvarig hälso- och sjukvård, Microsoft

  Människa och AI
  Samarbete mellan teknologi, patienter och vårdpersonal har stora möjligheter att avlasta och förändra svensk hälso- sjukvård. Hur medverkar AI till värden för patienten, vården och samhället?
  Roland Söderholm, Överläkare Internmedicin/Diagnostiskt centrum, Södertälje Sjukhus
  Daniel Espes, MD, PhD, Co-founder Diabetes Analytics.
  Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.

  Pharma och Tech  
  Sverige ska bli en ledande life scinece nation och den etablerade strategin pekar ut de områden som gör att vi tar stegen mot precisionsmedicin. Vad har hänt under början av 2020 och hur kan globala företag bidra till att Sverige blir ledande inom detta område?
  Jacob Tellgren, Chef  Norden och Baltikum, MSD

  Data sharing
  Alla är överens om att data är en av de viktigaste tillgångarna för att lyckas förändra hälso- och sjukvård. Trots det så kämpar vi ständigt med hur den kan tillgängliggöras för att skapa värden och nya insikter. Vilka nya modeller kommer krävas för att skapa en hållbar förändring?
  Jenni Nordborg, Nationell samordnare för life science, Regeringskansliet
  Daniel Forslund, Biträdande Regionråd (L), Region Stockholm

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.