SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Värmskog kan bli modell för digifysisk hälsa på landsbygd

  I Värmskog finns en tradition hos ortsborna att göra det själv. Det har resulterat i allt från ett sporthallsbygge till fibernät och en servicepunkt där man på sikt kan handla dygnet runt. Nu undersöks möjligheterna att testa nya hälsotjänster för landsbygdens behov i samarbete med DigitalWell Arena.

  Värmskog är på många sätt motsatsen till de mindre orter man ofta ser beskrivna i negativa ordalag. Utmaningarna är de samma, men här har en stark tradition att ta tag i saker tillsammans vuxit fram.

  Grundbulten är enligt Lisa Gärdt, ledamot i Bygdegårdsföreningen, den kooperativa förskolan och friskolan, som båda drivs via samma ekonomiska förening.

  – Skolan är navet och grunden, utan den dör allt annat ut, säger Lisa Gärdt.

  Listan av ”all annat” bygden åstadkommit med gemensamma krafter är imponerande lång. En sporthall som byggts till största del med ideella krafter. Ett fibernät som dragits fram via en lokal förening. Och när förskolan behövde byggas ut skedde naturligtvis även det med gemensamma krafter.

  – På något sätt måste man satsa sig ur en uppförsbacke och skapa möjligheter som ger ny inflyttning, säger Lisa Gärdt.

  Lisa Gärdt och Dag Halllén vid Värmskogs Servicepunkt.

  Så sent som 2016 sattes en visionsgrupp ihop för att undersöka möjligheten att få stöd via Leader Närheten, en satsning på landsbygdsutveckling finansierad av EU-medel i Grums, Kil, Karlstad, Forshaga och Hammarö.

  Visionsgruppen samlade lokalinnevånarna och näringslivet för att få synpunkter på vad som var vitalt för att Värmskog fortsatt ska vara en bra plats att bo på. En gemensam tanke var idén om en gemensam servicepunkt.

  Nu finns den på plats och många bollar har satts i rullning för att skapa värden för likväl turister som för bybor. På sikt kommer man kunna hämta upp sin matkasse samt handla dygnet runt i obemannad butik med hjälp av ett taggsystem man investerat i. I huset finns även en konferenslokal, som kan fylla flera olika behov, och arbetsplatser, där kan man också kan tänka på vilka tjänster som kan utformas inom området hälsa.

  Därför har tankar på att erbjuda vissa vårdtjänster kopplade till servicepunkten börjat ta form. Lisa Gärdt och fibernätföreningens ordförande, Dag Hallén, kontakt med DigitalWell Arena för att undersöka möjligheterna till ett samarbete.

  De inledande diskussionerna har handlat om att testa någon form av digifysiska hälsotjänster, där exempelvis en sköterska som samutnyttjas med skolan eller hemtjänsten skulle kunna bli en brygga till digitala vårdtjänster. Det kan exempelvis handla om att ta blodtryck och andra prover eller att ge stöd och råd under graviditeter.

  – Det kan omfatta hela begreppet hälsa, inte bara kontakt med sjukvården när man har ont, via digitala redskap, säger Lisa Gärdt, som berättar att de flesta i dag sätter sig i bilen för att åka till Grums, Arvika eller Karlstad för att lösa sitt vårdbehov.

  För DigitalWell Arena skulle Värmskog kunna utgöra en intressant testbädd för digifysiska hälsotjänster, som sedan skulle kunna byggas ut på fler platser i landet om resultatet faller väl ut.

  – Det finns en kraft i Värmskog som är väldigt intressant, det kan ge en möjlighet för våra entreprenörer och sambetspartners att testa nya lösningar på ett nytt sätt utifrån befolkningens behov och efterfrågan, säger Cecilia Karlsson, innovationsledare i DigitalWell Arena.

  Nästa steg är en workshop, där man tillsammans ska göra en behovsinventering för att hitta exempel på hälsobehov för landsbygden där digitaliseringen kan bidra till en lösning.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.