SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Grums kan bli centrum för preventiv vårdsatsning

  DigitalWell Arena deltagit i en första workshop tillsammans med Grums kommun, Region Värmland och Capio. Syftet är att undersöka möjligheter att utveckla framtidens hälsocentral för att samarbeta mer förebyggande kring hälsa.

  Workshoppen leddes av Capio som idag driver en vårdcentral i Grums. Initiativet har startats då Grums har uttryckt ett behov att hitta nya lösningar för att arbeta med de problem kring psykisk ohälsa som kommunen brottas med.

  – Det skulle kunna resultera i en gemensam testbäddmiljö där vi får tillgång till patienter, brukare och data. Det kan öppna en dörr för forskarna mot verkligheten för att se hur arbetet med datafångst fungerar i praktiken, säger Cecilia Karlsson, innovationsledare för DigitalWell Arena.

  Grundtanken för samarbetet är att genom insamling av data kunna göra vården mer proaktiv på individnivå och utveckla framtidens hälsocentral. Den gemensamma målbild som hittills etablerats handlar om att skapa ett organiserat vårdsystem som möter patienternas förväntningar via tydliga processer, rutiner och nyttjande av digital teknik.

  För kommun och region skulle samarbetet exempelvis kunna ge svar på frågor om hur en mer digital vård påverkar kvalitet, ekonomi samt hur man hanterar känsliga data. Det skulle också kunna erbjuda möjligheter att utveckla ersättningsmodeller där vårdgivare tillåts att jobba mer förebyggande.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.