Vinnova stödjer innovation i coronakrisens spår

Nyligen gick DigitalWell Arena ut med ett erbjudande för att stötta innovationskraft i coronakrisen. Även Vinnova har gjort en innovationssatsning på grund av rådande omständigheter, där man fokuserar på lösningar som ska kunna användas inom sex till tolv månader.

Vinnovas erbjudande riktas mot initiativ inom alla verksamhetsområden som adresserar utmaningar kopplade till coronakrisen. I fokus står innovation som kan bidra till samhällsnytta och ekonomisk återhämtning.

Satsningen vänder sig endast till aktörer som inom loppet av sex till tolv månader har kapacitet att utveckla och tillämpa innovativa lösningar. I projektet krävs att det finns både en utvecklare och en behovsägare, samt möjlighet att testa lösningen inom ramen för projektet tillsammans med behovsägaren.

De lösningar som söks av Vinnova ska dessutom ha en hög grad av innovation, mer rutinmässiga ändringar av varor, metoder,
tjänster eller andra pågående verksamheter kommer därför inte att finansieras.

Projekt som beviljas kan som mest få stöd med en miljon kronor. Erbjudandet kommer att vara sökbart under fem månader, där inkomna ansökningar bedöms varje månad. I varje omgång finns en total budget på tio miljoner kronor.

Sista ansökningsdatum är 18 september.

Läs mer på Vinnovas sajt.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.