SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Partnerns roll viktig i digitalt förlossningverktyg

  Arbetet med att utveckla ett digitalt verktyg till konceptet Föda utan rädsla fortskrider i DigitalWell Arena. Nu har en behovsbild tagits fram, där en viktig insikt har varit betydelsen av att stötta och involvera partnern i god tid innan förlossningen.

  Processen med att ta fram ett digitalt verktyg baserad på entreprenören Susanna Helis koncept Föda utan rädsla inleddes i början av året. Nu har en behovsbild skapats, baserat på de insikter som framkommit från fokusgrupp och intervjuer med gravida kvinnor, partners och nyblivna mammor. En gruppintervju har även genomförts med barnmorskor på förlossningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

  Helena Troedsson, processledare för Föda utan rädsla, tillsammans med den fokusgrupp som varit med och tagit fram en behovsbild.

  Fokus kommer att ligga på hur ett digitalt verktyg kan hjälpa användarna att känna sig omhändertagna och förberedda på de känslomässiga utmaningar som en förlossning innebär. Det finns ett stort behov i målgruppen att få tydlig information, men även bekräftelse och känslomässigt stöd, som sträcker sig även efter förlossningen.

  Digitalt verktyg ger visuella möjligheter

  Dessutom har behovet att stötta och tydliggöra partnerns roll blivit en viktig pusselbit när behovsbilden klarnat.

  – Betydelsen av partnern har visat sig vara otroligt central i det här arbetet; de ska kunna känna delaktighet och få konkreta verktyg för att bättre kunna stötta den födande i förlossningsrummet, säger Marika Martin, process development designer på Compare.

  Förutom behovet att involvera partnern blir möjligheten att jobba mer visuellt något som skiljer ut det digitala verktyget från det material som redan finns tillgängligt i Föda utan rädsla-konceptet.

  – Det digitala verktyget öppnar möjligheten att utveckla och använda materialet som finns på ett mer interaktivt sätt, säger Marika Martin.

  Söker medverkande till användartest

  När behovsbilden är etablerad börjar det mer kreativa arbetet med att utveckla det digitala verktyget. Bland annat ska ett koncept designas och en prototyp byggas. Därefter väntar användartester, och är man intresserad av att delta går det bra att höra av sig. Här hittar du mer information.

  Vem som ska utveckla det digitala verktyget mot slutanvändarna är ännu inte bestämt, så här finns en öppning för entreprenörer och företag som är intresserade av att delta.

  För mer information:

  Helena Troedsson, Region Värmland,
  processledare för Föda utan rädsla
  helena.troedsson@regionvarmland.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.