SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Här är de nominerade till Årets digitala välfärdsinnovation

  Stepler, Buho Box och Väntetider i vården. Där har ni tre innovationer som redan har gjort eller kommer att göra avtryck i samhället. På näringslivsgalan 100 grader Karlstad koras en av dem till Årets digitala välfärdsinnovation.

  Magnus Hagberg, Mond Digital Solutions, Semir Hadiahmetagic, Stepler, Sofi Finnstam, Ineq Solutions, Lina Svensberg, Compare, Niklas Frisk, Stepler, Torgny Eriksson, Mond Digital Solutions och Sara Lindahl, Ineq Solutions.

  De tre nominerade bidragen avslöjades under torsdagen på ett event i Swedbanks lokaler. De digitala tjänsterna adresserar för samhället oerhört angelägna utmaningar; fysisk aktivitet, en trygg skolmiljö och en välfungerande vård.  Vem som blir den slutliga vinnaren avslöjas under 100 grader Karlstads galakväll, 20 mars, där ytterligare elva priser som uppmärksammar det lokala näringslivet delas ut.

  Bakom priset Årets digitala välfärdsinnovation står EU-projektet DigitalWell, som drivs av Compare. DigitalWells syfte är att sammanföra näringsliv, offentlig sektor och akademi för att tillsammans utveckla digitala verktyg för att lösa utmaningar inom välfärden. Utgångspunkten är att lösa faktiska behov med fokus på användaren och dennes egenförmåga. 

  Många kvalificerade bidrag

  En viktig del i DigitalWells arbete är att stötta små och medelstora företag att bidra i innovationsprocessen riktad mot offentlig sektor. Som en led i det arbetet delar DigitalWell ut priset Årets digitala välfärdsinnovation.

  – Vi har i år fått in många väldigt kvalificerade nomineringsförslag, som visar prov på god innovationskraft. Det ger en ljus bild av möjligheterna för nya digitala hälsotjänster att växa fram i Värmland, säger Lina Svensberg, processledare i DigitalWell.

  Priset tilldelas ett företag som har utvecklat, eller utvecklar, en innovativ digital lösning på ett angeläget problem inom välfärden. Lösningen ska ha tydlig utgångspunkt i användarvänlighet och skapa värde för både samhälle och individ. Den ska ha nationell och internationell potential som visar på värmländsk innovationsförmåga.

  Sara Lindahl och Sofi Finnstam från Ineq Solutions tycker att priset uppmärksammar det bästa från två världar. De jobbar båda som skolkuratorer och har tack vare samarbetet med Mond Digital Solutions lyckats skapa en helt ny produkt genom att mixa analog kunskap med digital teknik

  – Jag skulle säga att intresset för att göra sociogram i skolan har varit lite slumrande. Med hjälp av digital teknik går det betydligt snabbare att göra och blir ett viktigt analysstöd, säger Sofi Finnstam.

   

  Här är de nominerade innovationerna och företagen bakom dem:

  • Appen Stepler är en stegräknare som belönar varje unik användare efter deras prestation. Stepler kombinerar gamification och hälsa, och den poäng användarna samlar i appen genom att röra på sig kan sedan användas för att lösa ut produkter, tjänster och upplevelser i Steplers shop. På en dryg månad har appen sedan lanseringen laddats ner över 15 000 gånger och den har under februari legat i topp som mest nedladdad hälsoapp i Sverige både i App Store och Google Play. Tjänsten angriper ett av våra stora folkhälsoproblem, stillasittandet, som ökar risken för en rad sjukdomar och en förtida död.
  • Vantetider.se är en webbtjänst som Redpill Linpro har utvecklat tillsammans med SKR, Sverige kommuner och regioner. Tjänsten erbjuder en snabb överblick över väntetidsläget i den svenska sjukvården. Genom att utgå från en Open Source-baserad plattform har Redpill Linpro sett till att beställaren inte behöver betala för dyra programvarulicenser – vilket skapar flexibilitet och gör att resurserna stannar i vården. Den data tjänsten levererar ligger också till grund för fördelningen av den så kallade kömiljarden.
  • BuhoBox erbjuder en digital verktygslåda för att skapa en trygg miljö som ger alla barn chansen att fullfölja sin skolgång. Enligt en undersökning av Folkhälsomyndigheten är skolan den enskilt största faktorn till barn och ungas psykiska ohälsa. 
   Buhoboxförenar vedertagna, psykosociala metoder med digital teknik. Ett av verktygen är ett sociogram som bygger på elevernas egna svar, det visualiserar relationer och fångar upp om någon är på väg att hamna i ett utanförskap. Tjänsten är utvecklad i samarbete mellan Ineq Solutions och Mond Digital Solutions.

   

   

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.