SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  MED NYTÄNKANDE OCH KREATIVITET SOM DRIVKRAFT

  När jag drygt två år sedan sa att jag skulle börja jobba med en satsning med nära koppling till den offentliga sektorn, skakade en dåvarande kollega på huvudet. Därefter följde en inblick i hennes erfarenhet av detta och hur fyrkantigt och “trögrott” jag kunde räkna med att det skulle bli Jag tänkte inte så mycket mer på det, utan gick entusiastiskt vidare till att jobba på Compare med digitalisering av välfärdstjänster enligt plan.

  Jag jobbar fortfarande på Compare idag. Mitt bord fylls dagligen med projekt och arbetsuppgifter som tillåter mig att vara kreativ, nytänkande och där jag får utveckla metoder som främjar effektivitet och skapar resultat. En innovationsfrämjande miljö, skulle jag vilja säga.

  Innovation är sällan resultatet av en enda individs insats, och det är dessutom så mycket roligare att lösa problem tillsammans. Vi jobbar i team med kompetenser från olika bakgrunder och med erfarenheter som bidrar till att våra projekt kan få både djup och bredd.

  Behöver jag tillägga att mina främsta samarbetspartners idag kommer från den offentliga sektorn…? Oftast kombinerar vi kompetenser från både offentlig sektor, näringsliv och akademin. Ett fantastiskt roligt sätt att arbeta på.

   

  Vi möter så många entusiastiska, kompetenta och framåtdrivande individer som verkligen VILL framåt. De vill utveckla, innovera, förbättra morgondagens lösningar för att vi ska få ett bättre samhälle. De sitter med så mycket erfarenhet och så många värdefulla insikter som vi tillsammans har nytta av när vi tar fram nya lösningar. Och det är precis denna drivkraft som vi vill lyfta och uppmuntra. Som jag ser det, är det precis detta som är en av grundbultarna för att skapa förändring på lång sikt – oavsett om vi pratar privat eller offentlig sektor.

   

  Hur jobbar vi då för att skapa förändring och uppmuntra till nytänkande?

  I min roll som processledare inom DigitalWell/DigitalWell Arena handlar det mycket om att upptäcka det som behöver förbättras (eller uppfinnas!) och sedan leda teamet genom den process vi jobbar med. Här är det viktigt att vi verkligen inkluderar dem i vårt arbetssätt, och gör detta tillgängligt.

  Vi analyserar och rotar i problembilden för att hitta kärnan. Därefter tar vi tillsammans fram lösningar och utvecklar tjänster för hälsosammare samhälle med individens behov i fokus.

   

  Rent konkret innebär detta att vi ofta “utbildar” i att tänka i nya banor genom exempelvis workshops och sprintar. Vi kommer närmare användarna genom dialoger och intervjuer och vi agerar som en mötesplats för individer och organisationer som behöver nå varandra över verksamhetsgränserna. Och vi har design thinking som en bas när vi gör detta.

   

  Det diskuteras mycket kring just tjänstedesign idag. Det blev väldigt populärt att lära sig det under 2018/19, men fortfarande tror jag att det finns en stor grupp människor som upplever metodiken för “fluffig” eller helt enkelt för långt från den trygghetszon som man är van att verka inom.

  Vi applicerade nyligen tjänstedesign metodiken under en workshop för studenter på Karlstads universitet, där uppgiften var att skriva krav inför en upphandling av en digital tjänst för förebyggande av ohälsa på arbetsplats. Upphandling och Design thinking. En oväntad kombination? Ja, det var det för oss också, men även fantastiskt roligt att se möjligheterna för dessa metoder.

   

  I det enkla bor ofta det vackra, och tjänstedesign handlar ju egentligen om ett väldigt logiskt och enkelt tillvägagångssätt: Vi ser till att lösa rätt problem och när vi gör det, gör vi det med användarens behov i fokus. Hållbarhet är också en viktig aspekt i allt vi gör inom DigitalWell/DigitalWell Arena, och detta arbetssätt stämmer väl överens med de värderingarna.

  Ibland kan vårt perspektiv och våra tillvägagångssätt skilja sig markant från de som vanligtvis används inom de verksamheter som vi samverkar med. En utmaning naturligtvis, men en fantastiskt rolig sådan.

  Nyligen genomförde vi en workshop med 87 anställda på region Värmland för att nysta i vilka utmaningar de såg inom sin verksamhet. En annorlunda arbetsdag för dem, samtidigt som vi fick möjlighet att få en inblick i deras värld och deras behov på arbetsplatsen. Denna dag mynnade ut i två arbetsområden som vi kommer att fortsätta jobba med under våren.

  Så, hade min fd kollega en poäng i det hon sa; är det trögrott och fyrkantigt att jobba med offentlig sektor?

  Naturligtvis kan det ta längre tid i vissa sammanhang, dock är det inte det jag valt att lyfta här.

  Nytänkandet och drivkraften som behövs för innovation sitter ju inte i ett system, en verksamhet eller i en process i sig, utan i människorna som jobbar inom dessa väggar. Och detta är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna utveckla, innovera och skapa lösningar för morgondagens hälsosamhälle.

  Vill ni tänja lite på era tankesätt och se hur detta kan skapa nya möjligheter? Kontakta mig på marika.martin@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.