SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DigitalWell Arena bygger nya broar mot Norge

  Compares resa till AIM2 North i Oslo kan vara ett steg till att på allvar öka samarbetet med stor-Oslo. Compares vd Magnus Bårdén gjorde två framträdande på symposiet – och kanske kan DigitalWell Arena bli en brygga till vårt grannland.

  AIM2  North, ett event nischat mot AI och machine learning, passade Magnus Bårdén på att lyfta mänskliga värden. DigitalWell Arenas samverkansplattform för ett hälsosamhälle, där människor med hjälp av innovation och digital teknik blir en aktiv part snarare än en bricka i systemet, verkar ha gjort intryck.

  ”Vi kämpar för framtidens hälsosamhälle. Men vi kan inte lösa frågan om hälsa själva, det kräver samarbete – och därför är vi här för att leta efter samarbete med Norge”, sa Magnus Bårdén.

  Vårt grannland fick en rapp resumé om de strategiska arbetsområden som DigitalWell Arena är uppbyggt kring. Hur idéer som bearbetas i en öppen innovationsmiljö backas med teknisk kunskap, utvärderas och testas, skalas upp tillsammans med näringslivet, blir en källa till ny forskning och kunskap som genererar nya projekt.

  Publiken lotsades genom modellen med hjälpt av ett verkligt innovationscase.  

  Magnus Bårdén presenterade Compare och DigitalWell Arena på OsloMet.

  ”Genom att presentera DigitalWell Arena fick jag många värdefulla kontakter, bland annat med Innovation Norge och försäkringsbolag som vill arbeta med hälsa. Xplorico som arrangerade konferensen är duktiga på att stödja entreprenörer och det finns gott om grogrund för utökade samarbete kring innovation och entreprenörskap tillsammans med Osloregionen. En bra dag på jobbet helt enkelt!” säger Magnus Bårdén.

  Att intresset för Värmland, Compare och DigitalWell Arena verkligen är seriöst manifesterades också av att Magnus Bårdén bjöds tillfälle att göra sin presentation två gånger. Både för besökarna som följde spåret om AI och ML inom näringslivet och de som följde det inom offentlig sektor.

  Även generellt tycker Magnus Bårdén att eventet gav mycket nya intryck att bearbeta:

  ”Dagen på Aim2 North var mycket inspirerande. Framförallt tar jag med mig den innovativa kraft som entreprenörerna visade genom att använda AI. Den måste vi stimulera och ta tillvara på bättre i Värmland.”

  Steinar Svalesen med en bild av fyra storstadsregioner, varav
  Karlstad och Värmland angör den västra.

  Magnus Bårdén var inte ensam om att tänka nygamla tankar om samarbete i en utvidgad Osloregion, som sträcker sig till Värmland. Även Steinar Svalesen, director corporate finance, Beringer Finance och delägare i Xplorico, visade upp en bild av ett ”power house” när han talade i AIM2 Norths stora sal.

  Ett kraftfält där både Karlstad och Compare var tydligt inritade på kartan!

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.