SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Quiz ska få vården att våga fråga om sexualitet

  Kan ett spel bryta tabun hos vårdpersonal? Förhoppningsvis är svaret ja. I ett TechTalk arrangerat av Compare om health gamification presenterades en ny app som ska synliggöra frågeställningar om sexualitet inom hälso- och sjukvården.

  Känner du till akronymen SRHR? Om inte är du förmodligen i gott sällskap, inräknat även de som verkligen borde veta. Förkortningen står för Sexuell hälsa, Reproduktiv hälsa, Sexuella rättigheter och Reproduktiva rättigheter.

  Ingrid Kihlsten jobbar som folkhälsostrateg inom SRHR på Region Värmland och har ofta känt sig ensam i de här frågeställningarna.

  – Det är svårt att föra fram komplexa budskap i en pressad arbetsmiljö. Sjukhusmiljö är ingen lekfull miljö och ska man säga något ska det vara jävligt viktigt, eftersom ingen egentligen har tid.

  Trots det kan gamification kanske vara en framkomlig väg. I ett samskapandeprojekt mellan Region Värmland och innovationsbyrån Sticky Beat har de försökt hitta en lösning för hur SRHR ska bli en relevant fråga inom vården. De har börjat utveckla en ny app, Sexkampen, för att sätta ljus på ämnet – främst för vårdpersonal.

  – Huvudsyftet är att synliggöra ett holistiskt perspektiv på sexualitet och hur vi kan inkorporera sexualitet inom hälsa och vård, säger Ingrid Kihlsten.

  Spelet är ett quiz som även kommer att finnas tillgängligt för privatpersoner. I den kontext Ingrid Kihlsten kommer att använda spelet är det för att på kort tid få till en öppen diskussion i möten med vårdpersonal.


  Ingrid Kihlsten hoppas att quizet Sexkampen ska ge vården en anledning att se på sexualitet ur ett mer holistiskt perspektiv.

  Exempelvis ska mer lättsamma frågor, där man anonymt får gissa på olika svarsalternativ, göra att ämnet tas upp på ett sätt som inte är hotfullt. Samtidigt som det visar kunskapsnivån. Enligt Ingrid Kihlsten är frågor kopplade till sexualitet ofta skambelagda att ställa även inom vården.

  Dolda orsaker till vårdmöte

  Det kan resultera i att en patient gör ett vårdbesök med en angiven orsak, medan den verkliga orsaken är dold. En del av Sexkampen bygger därför på att vårdpersonal ska vara öppen och mottaglig för frågor andra än de som patienterna söker hjälp för.

  Det skulle kunna göra att en person som nyligen haft en hjärtinfarkt också får information om hur tillståndet kan påverka sexualiteten och den psykiska hälsan.

  – Då vet patienten att det är okej att prata om de här frågorna och okej att komma med funderingar. Vi vet att patienter vill få frågor kopplade till sexualitet, men vi vet också att personalen ofta inte vill fråga, säger Ingrid Kihlsten.

  Sexkampen kommer att finnas tillgänglig via www.sexkampen.nu från mitten av december.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.