SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Co-Design Sprint 29 augusti

  Vad händer när vi strukturerar kreativitet?

  Projektet  Digitalwell  och  Compare bjuder in dig till en kollaborativ sprint, där vi parallellt tar fram lösningar till två pågående case under en halvdag (08:00-12:15). Du kommer att få prova på olika tekniker i brainstorming och idégenerering samt ta del av det nya innovationsverktyget NextApp. Verktyget använder vi i samarbete med CGI och tillsammans testar vi det under denna sprint. Efter detta kommer vi börja utveckla prototyper (läs mer om Prototyp & Test- Lab nedan). Kom och utmanas! 

  Vad ska vi göra? 
  Vi kommer att dela upp deltagarna i två grupper och rum, varav den ena börjar med att jobba med idégenerering för caset Att Hitta Rätt och den andra för Digitalt Förändringsstöd. Vi kommer att genomföra några övningar i dessa rum, och samtidigt fylla det digitala innovationsverktyget. Efter en kortare fikapaus byter grupperna case och fortsätter med idégenerering i det andra rummet. 

  De två casen som vi kommer jobba med är:  

  Att hitta rätt, som handlar om att patienter och anhöriga upplever att det är svårt att hitta inne på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) och hur vi kan ta fram ett digitalt komplement till skyltning, så att alla kan känna sig trygga inför sitt besök? Läs mer. 

  Digitalt förändringsstöd, Att förändra sina levnadsvanor till att bli mer hälsosamma, och där fysisk aktivitet är en naturlig del av vardagen, är inte alltid enkelt. Hur kan vi stötta och motivera de individer som har ett större behov av att genomföra denna förändring i sina liv? Läs mer.

  Vad händer med idéerna? 
  Efter denna sprint kommer vi att utvärdera idéerna tillsammans med Region Värmland och Friskvården i Värmland. Vi kommer sedan att kommunicera ut de idéer som uppfattas ha störst potential, inför Prototyp & Test- Lab.

  Prototyp & Test- Lab 
  Den 16  18 september öppnar vi upp för Prototyp & Test- Lab på Innovation Park, där det finns möjlighet att jobba med enklare prototyper/mock ups under förmiddagen och sedan testa dessa på användare under eftermiddagen. Labbet är öppet för alla och är kostnadsfritt. Läs mer och anmäl dig till Prototyp & Test- Lab här. 

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.