SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Dags för Sverige att sätta individen i centrum

  Utvecklingen i samhället går allt mer mot en ”människocentrerad” helhetssyn där alla parter sluter upp kring individens behov i dess olika skeenden i livet. Denna ambition präglar även vården men vi har ett antal hämmande faktorer som begränsar den kollektiva förmågan till användardriven utveckling.

  En fundamental förutsättning som måste lösas är att processer och informationsflödet mellan inblandade aktörer effektiviseras och anpassas så det följer individen över olika ansvarsgränser. Vi känner till många av de juridiska och organisatoriska hindren. Vad kan vi göra redan idag för att snabba upp takten att komma till ett läge med bra förutsättningar för utveckling av lösningar som sätter invånaren i centrum?

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.