SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Att underlätta mötet med vården med hjälp av spelets kraft

  "Min utredning"

  Med hjälp av en innovativ lösning har IUS innovation tillsammans med Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) Västmanland utvecklat en app som ska hjälpa barn och ungdomar under utredning för exempelvis ADHD eller Aspergers Syndrom.

  Tillsammans med psykologer, socionomer och läkare från BUP i Region Västmanland har IUS innovation utvecklat appen ”Min utredning” för att hjälpa barn, ungdomar och deras vårdnadshavare att förstå och samtidigt följa med i vad som händer när man genomför en utredning på BUP. Appen har skapats med ett lättförståeligt gränssnitt och en lekfull design för att låta barnens perspektiv vara i fokus. 

  – En utredning kan upplevas läskig och krånglig, men det behöver den inte vara, säger Kristina Björkman, konceptutvecklare hos IUS innovation för Min utredning.

  I skapandet av appen Min utredning låg fokus på att göra en utredningsprocess tydligare, som annars kan vara svår att greppa, för de som ska gå igenom den.

  – Både BUP och vi på IUS tyckte att det var viktigt att appen kändes lekfull och rolig. Därför byggde vi in en del spelkänsla i utformningen, särskilt i de delar av appen som direkt riktar sig till barn och ungdomar, säger Kristina.

  Utgått från barnets perspektiv
  Spelinfluenserna tar sig uttryck till exempel genom sättet som barnet skapar sin egen avatar; där barnet får välja vilket hår, ansikte och kläder som avataren ska ha. Att själv få utforma sin karaktär är inte bara menat som en lustfylld del i spelet utan tillåter användaren att relatera till sin karaktär och dess resa. Avataren vandrar längs med stigen och visar var i processen barnet befinner sig just nu. Genom att klicka på en etapp som syns längs stigen får barnet upp detaljerad information i form av bild, text och röst. Även helheten med spelets utseende och ljudbild är inspirerat av spel. Samtidigt var det viktigt att fokusera på att appen i första hand inte skulle bli ett spel utan förmedla sitt syfte och hålla sig inom sin budget.

  – Trots att vi haft små medel att tillgå för denna utveckling har vi tillsammans lyckats åstadkomma ett resultat som vi tror ska ge ett bra stöd för barn och föräldrar som är med om en utredning på BUP, säger Marie Frey, verksamhetsutvecklare på BUP Västmanland. Och förklarar att IUS innovation har fått dem att tänka utifrån barnets perspektiv, både utifrån hur processen visualiseras och hur den beskrivs, t ex vilket språk som används. Ord och begrepp som en utredare använder kan vara svåra att förstå för ett barn.

  Fick senast idag en rapport om att appen använts av en 7-årig kille som skulle göra en utredning, och fått mycket hjälp av appen. Han hade kommit peppad till besöket för tester! Nu ser vi fram emot att fortsätta använda appen som just testas skarpt av representanter från målgruppen som också får tycka till. Nästa steg i vidareutveckling av appen är att bygga ut med fler funktioner och rätta till saker utifrån den feedback som kommer fram genom testerna.

  IUS innovation

  Idag finns vi på orterna Göteborg, Skövde och Oslo med spetskompetens inom tekniska innovationer, beteendeförändring och att applicera spelmekanismer i sammanhang som normalt inte förknippas med spel.

  Värmland är en spännande och innovativ region där IUS passar mycket väl in. Där görs stora satsningar inom området sjukvård och hälsa genom bland annat satsningen DigitalWell Arena. Vi ser ett ökat intresse för gamification och spelutveckling från både universitet och näringsliv i Värmland. De här områdena är vår hemmaplan och vi tror att vi med våra erfarenheter och kompetenser skulle kunna bidra med något positivt för regionen  

  Läs mer om IUS innovation här 

   Har du en briljant idé? Då kan vi förvandla den till en häftig upplevelse. Vi brinner för innovationer som skapar engagemang och samtidigt förenklar och effektiviserar våra liv och arbeten. Är det något som behöver förenklas, bli roligare eller är det kanske någon eller några som behöver förändras? I vilket fall så lever vi på IUS efter övertygelsen att om du skapar engagemang så får du tillbaka engagemang. Tar du fram effektiva arbetsredskap eller -processer blir du effektivare. Vi finns i Göteborg, Skövde, Oslo och i Silicon Valley. Så nu är frågan. Vad behöver DU hjälp med?

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.