xmentor management_digitalwellarena

  XMENTOR MANAGEMENT

  Xmentor Management är ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer att genomföra förändringar.

  Vår strategiska inriktning är att ta ett helhetsansvar för ledningsprocessen vid förändringsarbete och därmed möjliggöra att våra kunder kan fokusera på att utvecklas. Vårt fokus är ledarskapet och att möjliggöra framdrift för att genomförandet ska bli effektivt och resultatet bestående.

  Varför är vi med i DigitalWell Arena?

  För att klara välfärdens utmaningar krävs innovation och nya digitala lösningar. Men allt är inte nya lösningar utan det krävs ett samspel mellan organisationen som ska förändras, de människor som arbetar i den, de uppgifter som utförs och den tekniska förändring som ska införas.
  Xmentor vill vara med och bidra i det förändringsarbetet. Det kan handla om den viktiga digitaliseringsprocessen eller andra stora verksamhetsförändringar. Vår roll under en förändring är att leda förändringen av verksamheten, från var den befinner sig i nuläget till önskat mål.

  På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  Vi vill göra vården mer rationell och effektiv med hjälp av en modell för förändringsarbete som vi har utvecklat. Vi vill anpassa den så att den fungerar för både innovations- och förändringsledning inom hälsa- och friskvård.

  Vilken anser ni är den största utmaningen?

  Samspelet mellan teknik, människa, uppgift och organisation.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.