xmentor management_digitalwellarena

XMENTOR MANAGEMENT

Xmentor Management är ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer att genomföra förändringar.

Vår strategiska inriktning är att ta ett helhetsansvar för ledningsprocessen vid förändringsarbete och därmed möjliggöra att våra kunder kan fokusera på att utvecklas. Vårt fokus är ledarskapet och att möjliggöra framdrift för att genomförandet ska bli effektivt och resultatet bestående.

Varför är vi med i DigitalWell Arena?

Eftersom vi jobbar både med digitalisering och varit med och tagit fram nationella strategier för E-hälsa så känns det naturligt att delta.
DigitalWell Arena är ett stort initiativ som vi hoppas får nationell betydelse. Det sammanhanget vill vi gärna vara med i.

Vad är digitala hälsotjänster för er?

Vi jobbar inte så mycket med att ta fram själva tjänsterna. Men för att tjänsterna ska kunna öka effektiviteten i vårdsystemet så måste verksamheten förändras i processer och ledningssystem. Där kan vi hjälpa till.

På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Vi vill göra vården mer rationell och effektiv, med hjälp av en modell för förändringsarbete som vi utvecklat. Vi vill anpassa den så att den fungerar för både innovationsledning och förändringsledning inom hälsa- och friskvård.

Vilken anser ni är den största utmaningen för att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Att bidra till att alla som jobbar i organisationerna blir delaktiga och får rätt förutsättningar för att tänka och jobba annorlunda.

Aktuellt

Nyhet
DigitalWell

Digitalisering av välfärdstjänster

DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

/* Close tabs by deafult */
eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.