tietoEVRY

  TietoEVRY är ett ledande nordiskt mjukvaru- och serviceföretag.

  Vi ser en framtid där data är den största drivkraften för kontinuerlig social och ekonomisk tillväxt. Tieto ska vara en tongivande aktör i denna förändring. Vi ska fånga de möjligheter som har störst betydelse för framväxten av en data-driven värld, och därmed vara kundernas första val för affärsutveckling.

  Vi ser till att våra kunders verksamheter vidareutvecklas som de ska och hjälper dem nå framgång genom smart teknologi och användning av data.

  Vi odlar en kultur byggd på öppenhet, respekt för varje individ, bra lagarbete, mångfald och lika möjligheter för alla.

  Varför är vi med?

  Det är ett spännande och utmanande område.
  TietoEVRY är med i Digital Well så det är naturligt att driva arbetet vidare inom Digital Well Arena.
  TietoEVRY vill underlätta för vårdgivare att utföra sitt arbete, exempelvis med hjälp av mobila digitala verktyg.
  Vi har redan många produkter inom hälso- och sjukvård, exempelvis verksamhetssystem som stödjer både vårdgivare och vårdtagare. Vi har lösningar för dagens behov och vi vill gärna fortsätta utveckla digitala lösningar för morgondagens behov.

  På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  TietoEvry vill med utgångspunkt ifrån det som finns idag skapa nya möjligheter och lösningar som är till stöd för mig som individ oavsett om jag är vårdgivare och/eller vårdtagare.

  TietoEvry vill gärna fortsätta bygga vårt Lifecare-koncept som består av flera olika ”legoklossar” för att bygga produkter och tjänster. Lifecare har öppna standardiserade APIer/gränssnitt för datautbyte och ett gemensamt grafiskt gränssnitt för användaren.

  Ett samarbete med Compare och Digital Well Arena ger båda parter möjligheter att dra nytta av varandras arbete och produkter. 

  Vilken anser ni är den största utmaningen?

  Behoven och tidsaspekten. Det är allmänt känt att vi snabbt behöver förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården snabbt. Det blir färre i arbetsför ålder som ska sörja för vården av oss äldre. Min egen insats blir allt viktigare. Hur ska vi tillsammans hinna utveckla, testa och utvärdera nya produkter och tjänster?

  Individen och säkerheten. En annan utmaning är att göra teknologi för egenvård trygg och säker. Den ska ge värdefull och korrekt information till vårdgivaren. Rätt person ska ha tillgång till rätt personliga data och journaler vid rätt tillfälle.

  Aktuellt

  Nyhet
  DigitalWell

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.