rise_digitalwellarena

RISE Service LABS

Samhället är fullt av utmaningar som kan tacklas med nya lösningar och arbetssätt.

RISE Service Labs vill inspirera och leda näringsliv, offentlig sektor och idéburen sektor i att klara detta på bästa sätt. Genom tjänstelogik och tillämpad tjänsteforskning skapar vi ny kunskap och förnyelse i vårt samhälle. Vi experimenterar, testar och skalar upp tjänster och processer som skapar nya värden och vi gör det genom våra testbäddar, tjänstelabb och innovationsprojekt. I vårt arbete utgår vi alltid ifrån verkligheten och sätter användaren i centrum.

Varför är vi med?

Inom tio år kommer västvärlden ha än större utmaningar orsakade av välfärdssjukdomar, med ökande kostnader för hela samhället och onödigt mänskligt lidande. Enligt OECD är kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige ungefär 70 miljarder kronor om året. Vår ohälsa är komplexa samhällsutmaningar som RISE vill bidra till att lösa och samtidigt öka Sveriges innovations- och konkurrenskraft.

Vad är digitala hälsotjänster för er?

Det räcker inte att utveckla ny teknik – vi utgår från systeminnovation, d v s att vi involverar och faciliterar aktörer, organisationer, akademi och företag i samskapande innovationsprocesser för utveckling av preventiva hälsotjänster.

Mänskliga behov måste alltid komma först. Teknologi ska vara ett stöd för oss människor, och måste utvecklas med användarna för att vara hållbara och jämlika.

På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Det bästa vi kan åstadkomma är beteendeförändringar som gör att ohälsa inte uppstår. Det kan vi bidra till genom innovativa hälsofrämjande tjänster. Genom vår erfarenhet av att leda, organisera och bygga moderna strukturer för innovation kan vi bidra till en omställning och ökad samhällsnytta. 

Vilken anser ni är den största utmaningen för att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Organisationskultur och ledarskap. 

Det krävs modigt ledarskap på alla nivåer i samhället, och att individer själva kan ta mer ansvar för att driva utvecklingen framåt.

Jonas Matthing

Innovation manager
+46 (0)10 516 58 91
jonas.matthing@ri.se

Aktuellt

Nyhet
DigitalWell

Digitalisering av välfärdstjänster

DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.