SEARCH
  Stäng den här sökrutan.
  Region varmland_digitalwellarena

  Region Värmland

  Regionen ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

  Varför är vi med?

  För att skapa en attraktiv hälsa- och sjukvård i Värmland som bidrar till regional tillväxt.
  Vårdens största utmaning är att ekonomin inte räcker till om vi jobbar på samma sätt som idag. Även om vi hade pengarna så finns det inte tillräckligt många medarbetare att rekrytera utan vi behöver andra arbetssätt där vi tar hjälp av digital teknik och individens egenförmåga.
  Främja innovationsmöjligheter i Värmland.
  Vi vill vara med och skapa en jämlik och tillgänglig vård och omsorg där vi samtidigt både möter invånarnas ökande behov och håller ekonomin i balans.
  Klara samhällets utmaningar inom hälso- och sjukvården där fokus förflyttas från sjukvård till hälsoförebyggande och individens egenförmåga att bibehålla en god hälsa med stöd av digitala verktyg.

  På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  Vi kan bidra med en hög kompetens inom hälso- och sjukvård, tjänstedesign, innovation och datasäkerhet. Vi har också möjlighet att skapa testbäddar i verkligheten men även utifrån ett vitt papper med användaren i fokus. 

  Vilka anser ni är den största utmaningen?

  Att ha mod, våga och satsa på helt nya arbetssätt och digital teknik där vi släpper en del av den traditionella kulturen som finns inom hälso- och sjukvården. En stor utmaning är också att skapa förutsättningar för implementering av nya digitala tjänster. 
   
   

  Lena Gjevert

  Hälso- och sjukvårdsdirektör
  lena.gjevert@regionvarmland.se

  Henrik Svensson

  Folkhälso- och kulturdirektör
  henrik.svensson@regionvarmland.se

  Mikael Borén

  IT-chef
  mikael.boren@regionvarmland.se

  Aktuellt

  Nyhet
  DigitalWell

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.