Region varmland_digitalwellarena

Region Värmland

Regionen ska bidra till trygghet, välfärd och livskvalitet för alla i Värmland genom att främja en god folkhälsa och tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

Varför är vi med?

För att skapa en attraktiv hälsa- och sjukvård i Värmland som bidrar till regional tillväxt.
Vårdens största utmaning är att ekonomin inte räcker till om vi jobbar på samma sätt som idag. Även om vi hade pengarna så finns det inte tillräckligt många medarbetare att rekrytera utan vi behöver andra arbetssätt där vi tar hjälp av digital teknik och individens egenförmåga.
Främja innovationsmöjligheter i Värmland.
Vi vill vara med och skapa en jämlik och tillgänglig vård och omsorg där vi samtidigt både möter invånarnas ökande behov och håller ekonomin i balans.
Klara samhällets utmaningar inom hälso- och sjukvården där fokus förflyttas från sjukvård till hälsoförebyggande och individens egenförmåga att bibehålla en god hälsa med stöd av digitala verktyg.

Vad är digitala hälsotjänster för er?

Det handlar om att flytta delar av hälso- och sjukvårdsproduktionen från sjukvårdsystemet till individen där de som kan och vill använder digitala tjänster i syfte att öka den egna förmågan och att klara mer själva. Det innebär i sin tur att vi kan använda våra resurser till de som behöver det mest.  

På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Vi kan bidra med en hög kompetens inom hälso- och sjukvård, tjänstedesign, innovation och datasäkerhet. Vi har också möjlighet att skapa testbäddar i verkligheten men även utifrån ett vitt papper med användaren i fokus. 

Vilka anser ni är de största utmaningarna för att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Att ha mod, våga och satsa på helt nya arbetssätt och digital teknik där vi släpper en del av den traditionella kulturen som finns inom hälso- och sjukvården. En stor utmaning är också att skapa förutsättningar för implementering av nya digitala tjänster. 
 
 

 

  • Region Värmland, 65182 Karlstad
  • +46 (0)54 -54 61 50 00
  • Webb

KONTAKTPERSON

Elias Tsiolis
elias.tsiolis@regionvarmland.se

Aktuellt

Nyhet
DigitalWell

Digitalisering av välfärdstjänster

DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.