msb_digitalwellarena

  MSB

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Arbetet sker tillsammans med många andra – kommuner, landsting, myndigheter och organisationer. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd till de som ansvarar för att hantera krisen. Vi ska också se till att samhället lär sig av det som inträffat. MSB har också viktiga uppgifter inom civilt försvar

  Varför är vi med?

  Öka innovationstakten för bättre säkerhet hos de som är i behov av välfärdstjänster.
  Dra nytta av nätverket som samlar många olika aktörer inom digitaliseringen av välfärden.
  Etablera nya samarbeten med aktörer utanför säkerhetssektorn.

  På vilket sätt vill ni bidra till framtidens digitala hälsotjänster?

  Vi vill bidra till att skapa en hög säkerhet inom framtidens hälsotjänster. Vi kan göra detta genom fakta och kunskap om orsaker till varför bränder och andra olyckor inträffar. Med utgångspunkt i denna fakta kan vi i samverkan med andra bidra till att digitalisering och automatisering minskar antalet olyckor.

  Vilken anser ni är den största utmaningen?

  Utmaningen består i att tillgången på arbetskraft är otillräcklig, men utifrån vårt perspektiv som säkerhetsmyndighet är utmaningen att skapa hälsotjänster som eliminerar risk att skadas och dö av bränder eller andra olyckor när den egna ”förmågan” minskar.

  Aktuellt

  Nyhet
  DigitalWell

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.