Länsstyrelsen Värmland

  Länsstyrelsen Värmland är regeringens regionala myndighet för alla som bor och verkar i Värmland. 

  En stor del av länsstyrelsens arbete handlar om att främja länets utveckling både miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Exempel på detta kan vara att ge företag ekonomiskt stöd, uppmuntra kommunerna i arbetet för ett jämställt samhälle, skydda miljöer och kulturarv samt att ha ett nära samarbete med andra aktörer i länet. Vi har också en hel del internationella kontakter och projekt.

  Varför är vi med?

  Vi har redan två Nordsjöprojekt med koppling till E-hälsa. Ett som heter In For Care (https://northsearegion.eu/in-for-care) med syfte att skapa samarbete mellan vården och informella vårdgivare som exempelvis volontärer. Det andra heter CORA (https://northsearegion.eu/cora) och handlar om bredbandsutbyggnad och digital inkludering för äldre på landsbygden.
  Vi jobbar för hela Värmlands utveckling och vill hjälpa till att engagera fler aktörer i internationella samarbeten.

  Vad är digitala hälsotjänster för er?

  Det kan vara digitala verktyg som gör det möjligt att leva kvar på landsbygden. Exempelvis kommersiell service på landsbygden så att folk kan handla, ta ut pengar och sköta sina liv. Det kan också vara digital information som gör vandringsleder tillgängliga för friskvård.

  På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  Vi vill vara ett projektsupport såsom internationella kontakter, nätverk och omvärldsbevakning inom hälsoområdet för att hjälpa aktörer i Värmland att bland annat hitta EU-finansiering.

  Vilken anser ni är den största utmaningen för att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  Att skapa bra samarbete och delaktighet, så inte var och en jobbar på sitt håll. Det gäller också att knyta till oss andra parter utanför länet för att ta del av goda exempel och expertis för att få Värmland att växa inom hälsoområdet.

  Katarina Nordmark, Länsstyrelsen Värmland

  Katarina Nordmark

  Internationell strateg
  +46 (0)762-13 88 21
  Katarina.Nordmark@lansstyrelsen.se

  Aktuellt

  Nyhet
  DigitalWell

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.