karlstads kommun_digitalwellarena

  karlstads kommun

  Karlstads kommun har över 92 000 invånare och är bland Sveriges 25 största kommuner. Vi vågar påstå att människorna här är lite öppnare och soligare, men så är vi ju också regionen med den glada solen som symbol. Här arbetar vi med Karlstadsbornas bästa för ögonen. Vår vision Livskvalitet Karlstad 100 000 talar om hur vi vill bli en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar och attraktiv stad som växer. Karlstads kommun behöver därför även i framtiden kunna möta Karlstadsbornas behov och erbjuda smartare tjänster som bidrar till en enklare vardag.

  Varför är vi med?

  Kommunen vill arbeta med och stötta digitalisering i en framtidsbransch som stärker välfärden.
  Kommunens huvuduppdrag är att sörja för kommuninvånarnas och finna still för deras bästa, därför är det här ett självklart projekt att vara med i för oss.

  På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  Våra verksamheter ligger i framkant när det handlar om att använda e-tjänster och andra digitala verktyg. Vi kan testa nya lösningar när det är lämpligt och delta i utvecklandet av system, tjänster och ny utrustning.

  Vi har ett gott tillväxtklimat i kommunen och hjälper till att skapa god samverkan mellan branschen och användarna.

  Vilken anser ni är den största utmaningen?

  Att göra dem tillgängliga och användarvänliga. Ny teknologi ska vara så enkel och självklar att man som användare inte ska behöva tänka på hur den ska användas. Dessutom är den starka förändringstakten en utmaning. Dagens lösningar och system blir fort gårdagens och detta måste överbryggas kontinuerligt för att hjälpa användaren.

  Gunilla Öberg

  Vård- och omsorgsdirektör
  gunilla.oberg@karlstad.se

  Aktuellt

  Nyhet
  DigitalWell

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.