karlstad el & stadsnat_digitalwellarena

  Karlstads El- och Stadsnät

  Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät. Vi arbetar dagligen med att trygga leveransen av el och bredband till Karlstadsborna, men även med att digitalisera vår kommun och göra den attraktiv och framtidssäker att bo, leva och verka i. Vi arbetar med både dagens och morgondagens tjänster, och vi gör det för Karlstadsborna!

  Varför är vi med?

  Erbjuda infrastrukturtjänster
  Koppla samman aktörer och brukare
  Kunna erbjuda fler tjänster i vårt nät
  Komma i kontakt med fler tjänsteutvecklare

  På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  Vi vill vara infrastrukturen för detta och leverera informationen.

  Vilken anser ni är den största utmaningen?

  Att få alla parter att hänga ihop så att alla aktörer jobbar mot samma mål. Att öka förståelsen mellan de som utvecklar tjänster och de som ska använda dem. Det behövs sannolikt nya affärsmodeller.

  Aktuellt

  Nyhet
  Nyhet

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.