karlstad el & stadsnat_digitalwellarena

Karlstads El- och Stadsnät

Karlstads El- och Stadsnät är ett kommunalt bolag som äger, förvaltar, driftsäkrar och bygger ut Karlstads kommuns elnät och fibernät. Vi arbetar dagligen med att trygga leveransen av el och bredband till Karlstadsborna, men även med att digitalisera vår kommun och göra den attraktiv och framtidssäker att bo, leva och verka i. Vi arbetar med både dagens och morgondagens tjänster, och vi gör det för Karlstadsborna!

Varför är vi med?

Erbjuda infrastrukturtjänster

Koppla samman aktörer och brukare

Kunna erbjuda fler tjänster i vårt nät

Komma i kontakt med fler tjänsteutvecklare

Vad är digitala hälsotjänster för er?

Det är teknik som möjliggör vård på distans, eller vård i hemmet. Men det kan också vara lösningar som ger ny information om hur människor mår och hur de rör sig.

Tänk om man exempelvis visste var alla bilar som har en hjärtstartare befinner sig. Då skulle man kunna kontakta den förare som är närmast ett hjärtstopp och be den hjälpa till att rädda liv.

På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Vi vill vara infrastrukturen för detta och leverera informationen.

Vilken anser ni är den största utmaningen för att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

Att få alla parter att hänga ihop så att alla aktörer jobbar mot samma mål. Att öka förståelsen mellan de som utvecklar tjänster och de som ska använda dem. Det behövs sannolikt nya affärsmodeller.

Aktuellt

Utveckling
Utveckling

Digitalisering av välfärdstjänster

DIGITALWELL Projektet DigitalWell drivs av Stiftelsen Compare i Karlstad. I DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med