CGI_digitalwellarena

  CGI

  CGI är ett av världens största IT-tjänsteföretag med över 40 års erfarenhet av att skapa och driva samhällsbärande och affärskritiska digitala lösningar. Vi kombinerar lokal närvaro med global leveranskapacitet och har en stark drivkraft i att vara en naturlig del i regional samverkan.

  Varför är vi med?

  Regional samverkan är viktigt för oss, eftersom vi tror att det är där man bäst odlar innovation och spetskompetens.
  Vi vill bidra till att offentlig sektor kan öka sin förmåga att vara innovationsdrivare.
  Ansatsen ligger i linje med våra egna satsningar på innovation och digitala hälso- och välfärdstjänster.

  På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  Vi har bred och djup kompetens kring verksamhetsstöd samt utveckling och implementering av digitala lösningar.

  Vi har verktyg, ramverk och processer för effektivt och strukturerat digitalt innovationsarbete.

  Eftersom vi är ett globalt företag kan vi dessutom hjälpa till med uppskalning av idéer och internationalisering.

  Vilken anser ni är den största utmaningen?

  Vår kreativitet fastnar ofta i ett antal hämmande förutsättningar som har med ansvarsgränser och juridik att göra. Patientdatalagen och och socialtjänstlagen styr exempelvis vilken myndighet och organisation som får göra vad med patientens information. Om vi ska kunna utveckla framtidens digitala tjänster och verkligen få dem användardrivna måste vi få igenom lagförändringar som möjliggör ett utifrån och in-perspektiv.

  Aktuellt

  Nyhet
  DigitalWell

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.