SEARCH
Stäng den här sökrutan.

UTVECKLINGSFAS

Den sista fasen i den upphandlade innovationsprocessen

Utvecklingsfasen

I sista fasen är endast den eller de leverantörer kvar i upphandlingsprocessen som förväntas ta fram en implementeringsklar lösning. Eftersom utvecklingen av implementeringsklar lösning nu upphandlas,  är största delen av upphandlingsbudgeten allokerad till utvecklingsfasen. Tidsmässigt är utvecklingsfasen också den längsta fasen.

Då leverantörern inte utvecklar enligt en traditionell kravspecifikation, utan samutvecklar med behovsägarna, så är viktigt att behovsägarna och leverantörerna fortsätter att ha nära kontakt under utveckligsfasen, enligt principen att interaktion triggar insikter.

Exempel från ”Upplev min verklighet”

I caset ”Upplev min verklighet” var utvecklingsfasen 12 veckor lång. En av leverantörerna, Virotea, fick sitt kontrakt förlängt, och en vidareutveckling från MVP till implementeringsklar lösning handlades upp.

I samarbete med behovsägarna utvecklade Virotea tio VR-scenarier, som visade olika former av kognitiv svikt. Fem för personal inom äldreomsorgen och fem för personal inom LSS.  

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.