om Digitalwell

Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Vi gör det tillsammans med offentlig sektor, akademi, civilsamhället, entreprenörer och näringsliv.

Om DigitalWell

Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Vi gör det tillsammans med offentlig sektor, akademi, civilsamhället, entreprenörer och näringsliv.

Utifrån styrkor inom tjänsteinnovation och digitalisering har Värmland under lång tid byggt upp unika förutsättningar för att ta en ledande roll i utvecklingen av framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster. Läs mer om våra styrkeområden här.

DigitalWell är ett regional projekt som finansieras av EU. Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus. Projektet tar sig an utmaningar från offentlig sektor i Värmland och Dalarna..

 
Relaterat innehåll
Blogg

Innovation through Collaboration

Så lite jag visste när jag kom tillbaka till jobbet på Compare i slutet av januari 2020… På mindre än tre månader har vi inom

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.