Forskning på BTH | DigitalWell Arena
  SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Forskning på BTH

  Kanal namn: Blekinge Tekniska Högskola

  Forskning på BTH

  Forskning på BTH

  BTH är ett forskande lärosäte där forskningen är tillämpad, det vill säga den söker efter ny kunskap med en…

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.