Omvärldsartiklar arkiv | DigitalWell Arena

    Civic tech: digitala tjänster ska bygga förtroende i samhället

    Under etiketten ”civic tech” söker Vinnova nya, digitala tjänster som stärker förtroendet mellan offentlig sektor och medborgare. Utlysningen är öppen till september 2020, eller så länge det finns bidrag kvar att söka. Vinnova söker efter spetsprojekt vars resultat har förmåga till uppskalning, spridning och att komma i bred användning.  Målet med de projekt som får … Continued

    eu_fond_logo

    EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

    Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.