SEARCH
Stäng den här sökrutan.

OM DEMAND ACCELERATION

Demand Acceleration är en metodik som utvecklades av Karlstads Kommun, DigitalWell Arena och Vinnova under 2021-2022, i syfte att hitta nya former för offentlig sektor att driva innovation och utveckling. 

Vårt ”Why”

Offentlig upphandling är värd över 800 miljarder kronor om året, bara i Sverige. Om bara en liten del skulle kunna användas för att driva innovation, skulle det kunna ha en enorm påverkan på den omställning som vi står inför, för att kunna möta våra stora samhällsutmaningar.

För att offentlig sektor ska kunna fungera innovationsdrivande i högre grad, behöver en förflyttning ske – från ett upphandlingsdrivet till ett innovationsdrivet angreppssätt, och vi behöver se offentlig upphandling som ett verktyg för innovationspolicy. Den analysen avspeglas även i hållbarhetsmål 12.7 – Främja hållbara metoder för offentlig upphandling.

Huvudsakliga utmaningar

  • Hur kan vi formulera behov på ett sätt som tillåter innovation?
  • Hur kan vi exponera det behovet för en tillräckligt bred grupp av innovatörer, så att vi får in en variation i lösningsförslagen?
  • Hur vet vi vilken av lösningarna som kommer lyckas, utifrån den osäkerhet och risk som alltid är en del av innovationsprocesser?
  • Hur kan vi säkerställa att vi stöttar utvecklingen av en hållbar och skalbar affär, inte bara en specifik lösning som bara löser någon eller några kunders behov?

Genom Demand Acceleration kan offentlig sektor:

  • Skapa marknader – initiera kommersiellt intresse för områden som inte tidigare har adresserats av marknaden i tillräckligt hög grad
  • Hjälpa företag att förstå, utvärdera och agera på möjligheter till innovation
  • Stimulera hållbara och skalbara företag
  • Hjälpa företag att attrahera kundfinansiering snarare än mjuka medel
  • Utnyttja företagens innovationskraft för att möta utmaningar och skapa värde för invånare/användare
eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.