Projekt inom Arenan

  Här kan du läsa om pågående projekt inom DigitalWell Arena.

   
  Vad är du nyfiken på? Forskning Projekt Test Utveckling
  Projekt

  DigitalWell

  Under 2018-2021 har vi drivit det regional projektet DigitalWell som finansieras av EU. Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus. Projektet har tagit sig an utmaningar från offentlig sektor i Värmland och Dalarna.

  Test

  Test i verklig miljö: Care to Translate

  Test av den digitala översättningsappen Care to translate i vården under hösten 2020.

  Test

  Test i verklig miljö: Geras Solutions

  Test av digitala tjänst för demensutredning på Torsby och Likenäs vårdcentral. Testen genomförs under 6 månader, där verktyget testas parallellt med ordinarie arbetsprocess.

  Test

  Test i verklig miljö: SunSense

  Test av SunSense digital tjänst för prevention av skadlig UV-strålning i Arvika kommun under juni 2021.

  Test

  Behovscase: Upplev min verklighet

  Tillsammans med Karlstads kommun antar DigitalWell Arena utmaningen kring att öka förståelsen bland medarbetare i vården hur det är att leva med demens.

  Projekt

  IoT för ökad elevhälsa

  Ett tvåårigt projekt, där en högstadieskola i Arvika blir testmiljö för IoT-teknik. Syftet är att tillämpningen av tekniken ska kunna bidra till metoder för att stärka elevers hälsa, öka lärandet och bidra till att skapa förutsättningar för ett bättre liv.

  Test

  Behovscase: Kommunikation för en enklare vardag

  Tillsammans med Karlstad kommun utvecklar DigitalWell Arena en digital lösning som gör det enkelt att orientera sig i vardagen på ett trygghetsboende.

  Test

  Test i verklig miljö: Digital syntavla

  Test av digital syntavla i ögonsjukvården i Värmland under våren 2021.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.