AGENDA 2030

DigitalWell Arena bidrar aktivt till flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Här kan du läsa om hur vi arbetar för en hållbar utveckling.

agenda2030_digitalwellarena

3. Hälsa och välbefinnande

Med datadriven innovation kan tekniken individanpassat. 

Hälsosamma liv för alla.

5. Jämställdhet

Digital teknologi kan underlätta för den enskilda att förebygga ohälsa.

Teknik främjar kvinnors egenmakt.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Teknik i välfärden öppnar marknad och förnyar i bransch med hög arbetsintensitet.

Ekonomisk produktivitet.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Testmiljöer som grund för komplex samverkan. Integrera detta i verksamheterna.

Infrastruktur att sprida för lika förhållanden.

10. Minskad ojämlikhet

Individen i fokus.

Motverka ökande hälsoskillnader.

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Tjänstedesign.

Inkluderande utveckling där invånarna är medskapare.

Inkluderande utveckling där invånarna är medskapare.