Metodstöd Archive | DigitalWell Arena
  SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Avslut

  Syfte med avslutsfasen Den sista och avslutande fasen markerar testets avslut och summeringen av testets resultat i en slutrapport för spridning. Dokumentation och rapportering Slutrapport Syftet med slutrapporteringen är att samla in, sammanställa och analysera resultatet av testet i sin helhet. Slutrapporten ska vara beskrivande och kunna ge läsaren förståelse för testets syfte och genomförande … Continued

  Genomförande

  Syfte med genomförandefasen Under genomförandefasen så utförs det planerade testet i verklig miljö. Planerna används som stöd för arbetet och status rapporteras till testprojektets styrgrupp. Planer, dokumentation och rapportering Projektplan Projektplanen hjälper samtliga deltagare och intressenter av testet att hålla koll på syfte, mål, tid, aktiviteter och resurser, samt vad som ska verifieras. Glöm därför … Continued

  Förberedelse

  Syftet med förberedelsefasen Under förberedelsefasen planeras och fastställs förutsättningarna för testet utifrån det som framkommit under arbetet med behov och matchning. Förutsättningarna dokumenteras i planer för testet och projektet bemannas och resurssätts. Planer och dokumentation Projektplan Här samlas all viktig information om testet. Se planen som en karta som leder dig från start till mål. … Continued

  Behov och matchning

  Syfte Under behovs- och matchningsarbetet läggs grunden för att kunna besvara frågorna VAD som ska testas, HUR det ska testas och VEM som ska genomföra testet? Identifiering av behov Det finns många syften med att testa, därför är det viktigt att identifiera det verkliga behovet och syftet med testet. Inom vilket område ska testet ske? … Continued

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.