SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Marknadsanalys

— beslutsunderlag inför fortsatt process

Marknadsanalys

Marknadsanalysen fokuserar på två aspekter

  1. Det behöver finnas en marknadspotential i en lösning på behovet
  2. Det behöver finnas leverantörer som är intresserade av att ta fram en lösning. 

Sammantaget skapar marknadsanalysen en förståelse för vilken fortsatt process som är lämplig. Förutom upphandling enligt principerna för Demand Acceleration, kan även upphandling av pilot, eller andra former av test och utveckling vara lämpliga vägar, exempelvis om det redan visar sig finnas en potentiell lösning på eller nära marknaden. 

RFI (Request for Information)

Analysen av om det finns leverantörer som är intresserade att ta fram en lösning, alternativt redan har en lösning som är på eller nära marknaden görs med fördel i form av en RFI.

En RFI är en formell förfrågan om information, och är ett sätt att initiera en marknadsdialog enligt de fem grundprinciperna för offentlig upphandling (icke-diskriminering, likabehandling, transparens, ömsesidigt erkännande och proportionalitet). En RFI publiceras generellt i en registrerad annonsdatabas, för att säkerställa att alla som är intresserad kan få del av den och få möjlighet att svara, men i övrigt finns inga formkrav på innehållet.

Exempel från ”Upplev min verklighet”

I caset ”Upplev min verklighet” korslänkades RFI:n i annonsdatabasen med en crowdsourcing-inspirerad sida, där behovet illustrerades via en animerad film som behovsägarna skrivit manus till. 

Syftet med RFI:n var att få en känsla för vilka företag som skulle vara intresserade av att delta i processen, och vilken typ av lösningar de såg framför sig att de skulle kunna utveckla. Det skulle i sin tur leda till djupare insikter i behovet, men också fungera som beslutsunderlag för att gå ut i en faktisk upphandling. Alla leverantörer som svarade på RFI:n ersattes med 5 000 kr. Dialogen med de leverantörer som svarat på RFI:n resulterade i ett beslut om att gå ut i en upphandling enligt Demand Acceleration-metodiken.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.