Länken mellan potentiella kunder och partners | DigitalWell Arena

  Länken mellan potentiella kunder och partners

  Tillsammans utvecklar vi digitala lösningar som ökar vår egenförmåga att leva ett hälsosammare liv. Vi gör det tillsammans med offentlig sektor, akademin, civilsamhället, entreprenörer och näringsliv.

  Varför gör vi detta?

  Skapa attraktionskraft och tillväxt i Värmland
  Lättare för företag att skapa skalbara produkter och tjänster
  Fler ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa
  Minskat behov av hälso- och sjukvård
  Fler myndigheter, organisationer, företag ska utveckla tjänster med invånaren i fokus

  Med utgångspunkt från ett data- och användardrivet perspektiv, strävar vi efter att skapa en mer jämlik hälsa, tillväxt i näringslivet och effektivitet i hälso- och sjukvården. 

  5 strategiska arbetsområden

  Utifrån användarens behov skapar vi förutsättningar för att tillsammans ta fram digitala lösningar.

  Vi driver innovationscase i öppna co-creationmiljöer och samverkar på digitala samverkansplattformar.

  Metoder och verktyg för innovation tillgängliggörs.

  Vi skapar förutsättningar för företag att möta och förstå behov inom offentlig sektor och testa idéer och prototyper med användare.  

  Det svåra är oftast inte att komma på idéer och forma prototyper. Det är att skapa en produkt eller tjänst som kan kommersialiseras och skalas upp och därmed bidra till de effekter som vi vill uppnå. I det här området satsar vi på att hjälpa och stödja företag och entreprenörer att hitta vägen och underlätta för utveckling, test och verifiering samt kommersialisering. 

  För att lyckas skapa framtidens digitala hälsotjänster krävs avancerad tvärvetenskaplig forskning som förs ut till företag, civilsamhälle och offentlig sektor. Vi behöver tänka nytt och förstå mekanismerna som gör det möjligt. Vi behöver spetsa framtidens utbildningar så att fler väljer att arbeta inom det digitala och vara en del av att klara våra framtida hälsoutmaningar. Särskilt fokus läggs på att hitta former för hur kunskap kan spridas till företag och organisationer så att fler vill utveckla tjänster med användaren i fokus. 

  Ofta hindras innovation av kulturella, legala och organisatoriska skäl. Även om vi alla vet vad som skapar god hälsa, så följer vi det inte alltid. 

  Hur ökar vi förutsättningarna för innovation och hur ändrar vi våra beteenden?  

  Arbetsområdet sätter fokus på förändringsledning, innovationsledning och användardesign för att stödja offentlig sektor och invånarna i transformationen som möjliggörs av det digitala. Vi lägger också en hel del kraft på att eliminera hinder för innovation. 

  Fler företag ska kunna ta tillvara på de innovationsmedel som finns att tillgå i innovationssystemet. Genom att skapa en projektsupport stödjer vi företag att hitta och ansöka om medel. Vi tillhandahåller också expertkompetens kring att forma nya innovationsprojekt tillsammans och processleder dessa satsningar. Vi ska dessutom pröva hur nya affärsmodeller kan tillämpas för att bedriva innovation i offentlig sektor. 

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.