SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  test av nordiskt ramverk för Kvalitetssäkring

  Bristen på enhetliga kvalitetsstandarder för hälsoappar har skapat osäkerhet och en ojämlik användning av digitala hälsoverktyg. DigitalWell Arena samarbetar med ledande aktörer för att etablera ett nationellt och nordiskt ramverk som ökar tillgängligheten och kvaliteten av digitala hälsoinnovationer, med målet att främja en hälsosammare digital framtid.

  Brist på tillämpning av universella kvalitetssäkringsstandarder för hälsoapplikationer (hälsoappar) bidrar till att det idag är skillnader i tolkningen av vilken nivå av kvalitet de upprätthåller. Exempelvis avseende vad en app gör, om den håller vad tillverkaren påstår, hur den samlar data, eller förhåller sig till kvalitetsmått i sjukvård, omsorg eller skola. Det har skapat en osäkerhet hos såväl vård- och omsorgsgivare som individer och bidrar till att Sverige har en både otillgänglig och ojämlik användning av digital teknik och digitala verktyg kopplat till hälsa.

  Sex parter driver projekt för att skapa nordisk ramverk

  DigitalWell Arena har därför etablerat ett projekt tillsammans med E-hälsomyndigheten, Equalis (som ägs av SKR och kvalitetssäkrar vårdprocesser), Hälso- och sjukvården i Region Värmland, RISE, samt Kungliga tekniska högskolan (KTH). Syftet med projektet är att öka kunskapen kring hur tillgängliggörande av nya digitala lösningar för hälsa kan ökas genom ett tydligt nationellt och nordiskt ramverk.

  Test av befintliga hälsotjänster

  Projektet kommer bland annat att testa det nordiska kvalitetsramverket NordDEC för att granska ett antal svenska digitala hälsotjänster, samt stimulera nya och befintliga kunskapsutbyte mellan relevanta aktörer både nationellt och i Norden. Med hälsoappar menar vi i detta sammanhang digitala tjänster som syftar till att skapa hälsa för en användare – personal, patient/brukare, privatperson utifrån exempelvis livsstil, trygghet, eller preventiv/behandlande vård och omsorg.

  Projektet pågår från augusti 2023 till augusti 2024. Satsningen är en del av det nationella arbetet för att bidra till att skapa en plan för hur Sverige kan etablera och sprida en metodik för kvalitetssäkring av hälsoappar.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.