KUNSKAP OCH INSPIRATION

Inom DigitalWell Arena samlar vi kompetensen som kan lösa samhällsutmaningar inom hälsa och välfärd. Genom omvärldsbevakning och kunskapsspridning utmanar vi invanda arbetssätt och inspirerar till innovation 

Spetskompetens

Aktiviteter

Verktygslåda

Omvärldsbevakning

Spetskompetens

Utifrån ert behov bidrar vi med expertkompetens inom digitalisering, tjänsteinnovation och kunskap för att testoch validera prototyper och arbetssätt. Genom att ta del av spetskompetens inom forskning avseende cybersäkerhet och tjänstedesign säkerställs att de lösningar som utvecklas är trygga, säkra och löser ett faktiskt behov

Genom våra övriga aktiviteter arbetar vi med områden som GDPR, lagar och policyssamt innovationsupphandling. Kontakta oss för att ta del av vår samlade kompetens, eller få tips om hur den kan göra nytta i just din verksamhet.  

Aktiviteter & events

Vi erbjuder lunchföreläsningar, seminarier och utbildningar inom digital utveckling och innovation. Samtliga aktiviteter går att delta på digitalt, vissa kan du välja att delta på plats. Är det något ämne du vill att vi tar upp? Tveka inte att höra av dig till oss. I kalendern hittar du aktuella teman och datum. 

Verktygslåda

I verktygslådan för innovation hittar du inspiration, tips och verktyg för dig som vill hitta ett mer innovativt och användarfokuserat arbetssätt. Alla verktyg och metoder används i de innovationscase och utvecklingsprojekt som pågår inom arenan. Kika in i verktygslådan.

Omvärldsbevakning

Är du nyfiken på vad som händer inom utvecklingen av digitala hälso- och välfärdstjänster? Vi bevakar vad som händer inom området både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Tillsammans inom DigitalWell Arena bedriver vi omvärldsbevakning utifrån offentlig sektors, akademins, näringslivets och civilsamhällets behov

Utifrån våra samhällsutmaningar fångar vi upp det senaste inom t.ex.: 

  • digital hälsa 
  • teknik 
  • säkerhet och personlig integritet 
  • policymaking 
  • innovation och transformation inom hälsoområdet 

Delaktighet i nationella och internationella nätverk stärker också vår samlade bild av vad som händer och sker runt om oss. Omvärldsbevakning

 

Hör gärna av dig!

Vilka samhällsutmaningar kämpar ni med? Kontakta oss så kan vi se hur vi tillsammans kan lösa dem.

Marie Granander

Process Manager
+46 (0)73 500 80 96
marie.granander@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.