Verktygslåda för innovation

    Här samlar vi inspiration, tips och verktyg för dig som vill hitta ett mer innovativt och kundfokuserat arbetssätt. Alla verktyg och metoder används av oss i våra innovationscase och utvecklingsprojekt.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    eu_fond_logo

    EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

    Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.